Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Blodtryksmedicin øger risiko for sjælden kræftsygdom

18-07-2017
Læbekræft er en sjælden sygdom. Årsagerne er især rygning og sollys. Men nu viser en ny undersøgelse, at et kendt blodtrykssænkende middel også kan øge risikoen for læbekræft markant.

Blodtrykssænkende medicin kan øge risikoen for læbekræft markant. Det viser ny forskning ledet af lektor Anton Pottegård fra Syddansk Universitet i samarbejde med bl.a. Kræftens Bekæmpelse

Det er blodtrykssænkende medicin med stoffet hydrochlorothiazid (HCTZ), som forskere fra Syddansk Universitet og Kræftens Bekæmpelse, i samarbejde med den amerikanske sundhedsorganisation Kaiser Permanente, har vist øger risikoen markant for den sjældne kræftsygdom læbekræft. Sygdommen rammer hvert år omkring 75 danskere.

Forskerne fandt, at risikoen for læbekræft stiger, jo mere HCTZ man har indtaget igennem livet. Risikoen var således fordoblet blandt alle, der havde anvendt midlet, men med en markant større risiko hos de, der havde indtaget HCTZ i en mængde svarende til omkring ti års brug. Hos disse personer var risikoen for læbekræft næsten otte gange større end hos mennesker, der ikke havde anvendt HCTZ. 

Forskerne undersøgte også andre hyppigt brugte midler mod forhøjet blodtryk, men ingen af disse midler øgede risikoen for læbekræft. 

Lille risiko
Det er vigtigt at bemærke, at læbekræft er en sjælden sygdom, og risikoen for at blive syg er lille – og det er i den sammenhæng tallene skal ses. HCTZ er imidlertid et af de hyppigst anvendte blodtrykssænkende midler i USA, hvor over 10 mio. personer årligt anvender midlet, og i det vestlige Europa. I Danmark brugte ca. en kvart million personer således HCTZ. Derfor berører den alvorlige bivirkning mange, forklarer lektor, ph.d. Anton Pottegård fra Syddansk Universitet, som har stået i spidsen for undersøgelsen: 

– Baseret på vores fund anslår vi, at omkring 11 pct. af alle tilfælde af læbekræft i vores undersøgelse skyldes brug af HCTZ. Det er unødvendigt, når der findes andre lægemidler, som er lige så effektive, og som ikke øger risikoen for læbekræft, siger Anton Pottegård. 

Sollys giver skader
HCTZ hører til gruppen af lægemidler med såkaldt fotosensibiliserende effekt. Det betyder, at HCTZ forstærker de skadelige effekter af sollys i huden. Netop i læberne, hvor huden er tynd og ofte udsat for sollys, kan dette medføre risiko for kræft. 

Læbekræft bliver ofte behandlet med operation, men der er risiko for mén efter operationen, ligesom der også er en lille, omend reel, risiko for, at sygdommen spreder sig.

Resultaterne er offentliggjort her: Pottegård A., Hallas J., Olesen M., Svendsen MT., Habel LA., Friedman GD., Friis S.: Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. Journal of Internal Medicine

Artiklen kan læses her (på engelsk) 

Læs mere om læbekræft

Bag om forskningen

I den ny undersøgelse har forskerne anvendt data fra Cancerregistret, der indeholder oplysninger om næsten alle kræfttilfælde i Danmark siden 1943. Forskerne har sammenlignet forbruget af HCTZ og en række andre lægemidler hos 633 personer, som i perioden 2004-2012 fik læbekræft med 63.067 kontrolpersoner uden læbe- eller anden kræftsygdom.
Oplysningerne om lægemiddelforbrug er indhentet i det landsdækkende receptregister, som har oplysninger om lægemiddelforbrug i Danmark siden 1995.
– Oplysningerne om lægemiddelforbrug og kræftsygdomme i danske og andre nordiske registre er af meget høj kvalitet og underbygger sammen med en generel mistanke om at HCTZ kan forårsage læbe- og hudcancer tilliden til vores resultater, siger Anton Pottegård.

Om hydrochlorothiazid

HCTZ er et hyppigt brugt lægemiddel mod for højt blodtryk, og det bruges typisk i kombination med andre blodtrykssænkende lægemidler. Midlet blev også tidligere brugt mod ophobning af væske (ødem) og hjerteproblemer. Tidligere forskning har rejst mistanke om, at HCTZ kan øge risikoen for læbekræft – en mistanke som den ny forskning nu underbygger.