Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Børn af alvorligt syge skal have ret til hjælp

11-07-2019
Børn rammes hårdt, når mor eller far bliver alvorligt syg. Men børnene får ikke altid støtte og hjælp. Det bør et nyt folketing sikre ved lov. Det skriver afdelingschef Pernille Slebsager og områdechef Per Bøge fra Kræftens Bekæmpelse i denne kommentar, der er blevet bragt i Jyllands-Posten.
pige er ked af det

At have en syg far eller mor er noget af det mest traumatiske og mest stressende, et barn kan opleve. Men ikke alle børn får den hjælp, de har behov for.

Vi er glade for, at partierne bag den nye regering er enige om, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Og at ikke et eneste barn, ikke en eneste ung, skal stå alene med sine problemer. Men i dag er Danmark det eneste land i Norden, der ikke har lovgivning, der forpligter myndighederne til at hjælpe børn med alvorligt syge forældre.

39.000 børn oplever hvert år, at deres far eller mor bliver akut indlagt med en alvorlig eller livstruende sygdom.

Pige er trist

Ud over fokus på behandling af patienten bør sundhedsvæsenet også i samråd med forældrene sikre støtte og hjælp til de børn, der er så alvorligt påvirkede.

Traumatisk oplevelse
Børn med alvorligt syge forældre udsættes for store psykosociale belastninger. De udvikler flere adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder end børn af raske forældre. At have en syg far eller mor er noget af det mest traumatiske og mest stressende, et barn kan opleve.

Især går det hårdt ud over børnene, hvis den raske forælder bliver stresset eller deprimeret i forbindelse med partnerens sygdom. Traumatiske oplevelser i barndommen risikerer at kaste slagskygger langt ind i voksenlivet. Det ved vi efterhånden fra flere studier.

Sundhedsvæsenet skal hjælpe
Og her må sundhedsvæsenet træde til med hjælp og støtte. Ud over fokus på behandling af patienten bør sundhedsvæsenet også i samråd med forældrene sikre støtte og hjælp til de børn, der er så alvorligt påvirkede.

Læs mere om børn som pårørende

Ingen børn bør stå alene med sorg, usikkerhed og smerte.

pige venter

Ingen børn bør stå alene med sorg, usikkerhed og smerte.

Vores undersøgelser viser, at læger og sygeplejersker på de danske hospitaler ikke altid får talt om og med de alvorligt syge patienters børn, selv om de synes, det er vigtigt. Der er mange grunde til, at det ikke sker.

Når lægen bryder sammen
En af dem er, at det er svært. Her er, hvad en læge har fortalt:

»Jeg havde sagt, at jeg godt ville tage den samtale også - den med børnene. Jeg syntes selv, at jeg var rustet til det, indtil jeg kom ind på stuen, og de der, øh, to drenge lignede mine egne drenge og havde samme alder som dem. Slam, sagde det bare! Der var kun én ting at gøre, og det var at gå ud igen. Jeg kunne simpelthen ikke. Tårerne stod bare sådan fuldstændig ud af mine øjne.«

Lad os få en lovgivning om "børn som pårørende", så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i - også for børn i krise.

Pernille Slebsager, afdelingschef, Patient- og Pårørendestøtte,og Per Bøge, områdechef for Børn & Unge, Kræftens Bekæmpelse

Vi mangler viden
Der mangler viden om, hvordan man taler med og om børn som pårørende, der er strukturelle barrierer, faglige barrierer og tidspres. I Kræftens Bekæmpelse ønsker vi derfor, at børn som pårørende skal have rettigheder, der skrives ind i selve sundhedsloven. Loven skal sikre, at behandlingssystemet forpligtes til at gennemføre en systematisk afklaring af, om en patient har børn, og om børnene har behov for støtte. Og til at sikre, at børnene får den rigtige hjælp.

Støtten kan komme fra mange sider. Det kan være samtaler med sygehuspersonalet, alderssvarende information om mors eller fars sygdom, samtalegrupper for børn og unge, en kontaktperson og nu og da psykologhjælp. En støtte, som også bør omfatte børn i sorg, der har mistet en forælder.

Traumatiske oplevelser i barndommen risikerer at kaste slagskygger langt ind i voksenlivet.

Pernille Slebsager, afdelingschef, Patient- og Pårørendestøtte,og Per Bøge, områdechef for Børn & Unge, Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om børn i sorg

Kompetencecenter
Ud over lovgivningen bør der også afsættes midler til et kompetencecenter, der indsamler viden og erfaringer, der sikrer, at sundhedsvæsenets hjælp til barnet altid er funderet på solid faglig viden om, hvad der virker.

Kære nye regering, kære nye Folketing. Lad os få en lovgivning om "børn som pårørende", så Danmark bliver verdens bedste land at være barn i - også for børn i krise.