Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Børnehaveleder: ’Det er vigtigt, at vi er klædt på til at støtte børn i sorg’

09-10-2020
Hvert år oplever 11.000 børn mellem 0-6 år, at mor eller far bliver alvorligt syge eller dør. Ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at daginstitutioner har fokus på børnene, men at over 40 pct. af lederne efterspørger redskaber, hjælp og uddannelse.

Charlotte Ponsaing er leder af Kastaniehuset og har deltaget i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse. Hun nikker til, at det er vigtig at være klædt på til at tage ansvar, når børnene sørger. Foto: Privat.

Opdatering: Børn og sorg - nye materialer til nuværende og kommende pædagoger

Kræftens Bekæmpelse og Pædagoguddannelsen UCN 18. januar 2023 udsendt "Grundbog i små børns sorg" der skal ruste pædagogerne i daginstitutioner til at støtte børn, der har mistet en mor eller en far - eller har oplevet at de er kritisk syge.

Download den gratis på www.småbørnssorg.dk - du kan også bestille et fysisk eksemplar til 150 kroner. 

Vi voksne vil helst se barndommen som sorgløs og fuld af liv og glæde. Men uanset hvor meget vi beskytter vores børn, kan vi ikke skåne dem for smerte. Og når sorgen rammer – også helt små børn – er det vigtigt, at vi voksne er klædt på til at rumme og tale med børnene om det.

Hvert år oplever omkring 11.000 små børn i alderen 0-6 år, at mor eller far bliver alvorligt syge eller dør. 

Og da de helt små børn opholder sig mange timer hver dag i daginstitution, er der brug for, at ledere og pædagoger er klædt på til at håndtere de svære følelsesmæssige udfordringer, som barnet kan opleve, når de sørger eller er i krise.

Man kan ikke tage sorgen fra dem, og det er så unfair, når små børn mister eller oplever alvorlig sygdom. Men vi skal turde være i det, når de græder, er vrede og kede af det

Charlotte Ponsaing, børnehaveleder

Sådanne situationer har Charlotte Ponsaing stået i flere gange som leder i børnehaven Kastaniehuset. Hun mener, at det er meget vigtigt at være klædt godt på til at møde børnene i sorgen og tage ansvaret, fortæller hun.

- Man kan ikke tage sorgen fra dem, og det er så unfair, når små børn mister eller oplever alvorlig sygdom. Men vi skal turde være i det, når de græder, er vrede og kede af det. Det er svære situationer, hvor man kan komme i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Derfor er det godt med redskaber, uddannelse og erfaring, siger hun.

Kræftens Bekæmpelse har undersøgt, hvordan sorgberedskabet fungerer i de danske daginstitutioner. Konklusionerne er samlet i rapporten ’Når små børn sørger – Kvaliteten af sorgberedskabet i daginstitutioner’, som netop er udkommet. Her medvirker 603 ledere fra danske vuggestuer og børnehaver.

Der mangler redskaber, hjælp og uddannelse for at kunne håndtere de svære situationer, fortæller mere end 40 pct. af lederne

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse om sorgberedskabet i daginstitutionerne

Stort fokus – men der er plads til forbedringer
Undersøgelsen viser, at daginstitutionerne har et stort fokus på små børn, der sørger. Stort set alle har nemlig nedskrevne retningslinjer for, hvordan man praktisk skal gribe den alvorlige situation an – de såkaldte sorghandleplaner.

Men en sorghandleplan alene kan ikke gøre det. Der mangler redskaber, hjælp og uddannelse for at kunne håndtere opgaven, fortæller mere end 40 pct. af lederne i rapporten.

59 pct. af dem mener ikke, at pædagogerne er rustet godt nok fra deres uddannelse – og 95 pct. peger på, at ’sorg og krise hos børn’ skal være del af pensum på pædagoguddannelsen.

Der ligger et stort ansvar på lederne og pædagogerne, siger Martin Lytje, post. doc og psykolog hos Kræftens Bekæmpelse. Foto: Privat

Der ligger et stort ansvar på daginstitutionerne

I Kræftens Bekæmpelse mener man, at det er positivt, at lederne efterspørger flere kvalifikationer og kompetencer. Men det vækker også bekymring, fortæller post.doc, psykolog Martin Lytje fra OmSorg i Kræftens Bekæmpelse.

- Små børn tilbringer rigtigt mange af deres vågne timer i vuggestuen eller i børnehaven. Det giver institutionerne et stort ansvar i forhold til at håndtere den sorg eller krise, der opstår, når mor eller far bliver alvorligt syge eller dør. Og her taler vi ikke kun om kræft, men om alvorlig sygdom generelt, siger Martin Lytje.

Skærpet ’snakke-pligt’

Charlotte Ponsaing, leder i børnehaven Kastaniehuset, nikker genkendende til det billede, som undersøgelsen tegner. Hun har flere gange måtte håndtere et forløb - ikke kun med alvorlig sygdom - men også med dødsfald blandt forældrene.

I Kastaniehuset har de en sorghandleplan, og den er rigtig god som en praktisk to-do-plan, hvis et barn mister, men den kan ikke stå alene, siger hun.

- Når et lille barn mister, slår man ikke bare op på side fire i en handleplan: ’Nå nu skal jeg stille åbne spørgsmål’. Sådan foregår det ikke. Jeg tror, det er vigtigt med uddannelse, rammer og sorghandleplaner, men vi skal også blive bedre til at tale om døden helt generelt.

Jeg har stort set ikke været ude for hverken et barn eller en forælder, der ikke ville tale om sorgen, hvis vi åbner døren for dem, siger Charlotte Ponsaing

- Vi har en kultur, hvor vi kan være berøringsangste over for død og sygdom. I min institution har vi det vi kalder for ’ skærpet snakke-pligt’, hvis et barn sørger. Vi skal turde tage ansvaret ved blandt andet at turde sige ord som ’død’ og tale om den afdøde, fortæller Charlotte.

Der er brug for at dykke mere ned i, hvordan daginstitutionerne kan rustes bedre, når små børn søger. Derfor udgiver Kræftens Bekæmpelse  i starten af 2021 en større undersøgelse i forlængelse af ’Når små børn sørger – Kvaliteten af sorgberedskabet i daginstitutioner’.

Undersøgelsen bygger på interviews med 47 forældre, børn og pædagoger og dykker endnu dybere ned i de problemstillinger, der kan være på spil inden for sorgområdet.

- Næste år vil vi gerne udsende en ny og forbedret sorghandleplan til landets daginstitutioner som i endnu højere grad kan støtte ledere og pædagoger i de svære situationer. For børn vil gerne dele deres sorg med de voksne, når mor eller far bliver alvorligt syge eller dør, siger Martin Lytje.

I den daginstitution, som Charlotte er leder for, har man måtte håndtere dødsfald blandt forældre flere gange. Og hver gang er det noget, der har fyldt for barnet.

- Jeg har stort set ikke været ude for hverken et barn eller en forælder, der ikke ville tale om sorgen, hvis vi åbner døren for dem. Vi har  gode erfaringer med at lave mindeborde med billeder af den afdøde, og det kan hjælpe snakken i gang. Børn sorg er meget anderledes end voksnes. De tør virkelig være i den – og det skal vi også turde. For man kan ikke sætte sorgen på pause, siger hun.

Fem råd fra Charlotte Ponsaing til at håndtere de svære situationer med alvorlig sygdom eller dødsfald
 1. Tag ansvaret og meld dig på banen selvom du kan opleve, det er en svær situation. Børn vil gerne tale om deres sorg. Hvis du kan mærke, at det er svært for barnet at sætte ord på, så start med selv at fortælle, hvordan du oplever situationen. F.eks. at du selv kan være berørt eller ked af det - og så hold øje med, at barnet selv åbner op.
 2. Lav et mindebord hvis far eller mor dør og spørg ind til barnet. Børn, der mister, vil gerne tale om deres forældre – og de tør godt sætte ord på.
 3. Tegn sammen med børnene og hvis I taler om sorgen, så bare gør det, mens I laver noget andet. Tegner, snitter grøntsager. Der behøver ikke være øjenkontakt, da det kan føles som et forhør.
 4. Børn, der mister - eller har en forælder der er alvorlig syg - vil også gerne have legeaftaler, og der kommer de måske til at tale om den døde eller syge forældre. Så hav en god dialog med de andre forældre om situationen.
 5. Vær til stede i situationen sammen med barnet og vær ikke bange for at tale om død og alvorlig sygdom. Børnene selv tør godt være i den svære situation. Børn skal ikke dæmpes. De kan sige og gøre ting, der kan være grænseoverskridende, men de lever ikke i en voksenverden, og de sørger på en anden måde, end vi gør.
Martin Lytjes 6 råd: Når små børn sørger
 1. Giv barnet plads til både sorg og glæde
  Det er helt naturligt, at børn tager ”pauser” fra bekymringer, når de fx leger eller får læst en bog, men også at bekymringerne og tristheden vender tilbage. Giv barnet rum til at udtrykke begge følelser.
 2. Forhold dig åbent til, hvad der fylder hos barnet
  Har et barn besøgt mor på hospitalet, er det ikke sikkert, det er sygdommen, der fylder, men måske mere at mor lugter ud af munden eller har slanger i sig. Vær klar på, at det kan være andre ting, der fylder end dem, du lige troede.
 3. Husk at små børn stadig er ved at lære, hvad døden eller alvorlig sygdom betyder
  Når du spørger ind til barnets tanker, så være åben for de svar, der kommer. Børn udvikler stadig deres forståelse af, hvad det vil sige at være meget syg eller at dø.  
 4. Læs bøger, leg eller tegn for at forstå barnets oplevelser
  Det er ikke altid let at tale med små børn om sorg. Du kan forsøge at få indsigt i barnets oplevelser ved for eksempel at læse, tegne eller lege med barnet. Hjælp dem at forstå og bearbejde de ting, der kan virke uhyggelige og som fylder hos dem.
 5. Sorgen er en ny livsomstændighed
  Hvis et barn mister mor eller far, er sorgen ikke ovre efter nogle måneder. Savnet kan komme i konkrete situationer, der minder barnet om forælderen eller på tidspunkter, hvor det bliver tydeligt, at der mangler en far eller mor.
 6. Der findes ikke en korrekt måde at sørge på
  Små børn reagerer meget forskelligt på alvorlig sygdom eller tab. Der findes i udgangspunktet ikke nogen ”rigtige” eller ”forkerte” måder at gå gennem forløbet på. Men hvis du oplever, at barnets reaktioner giver grobund for bekymringer, så reager på dem. Du kan bl.a. søge viden og ekstra støtte hos din kommune, Skyggebørn, Det Nationale Sorgcenter eller Kræftens Bekæmpelse.

Læs mere om børn og sorg hos OmSorg

Om undersøgelsen: 

Epinion har for Kræftens Bekæmpelse gennemført telefoniske interviews med 603 vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. Både offentlige, private og selvejende dagtilbud blev inkluderet i undersøgelsen. Der er i forbindelse med undersøgelsen blevet udarbejdet en sampleplan, som sikrer repræsentativitet på institutionstype samt på region.

Hovedresultater:

 • 87 pct. af danske daginstitutioner har en sorghandleplan
 • 40 pct.af daginstitutionerne har benyttet sig af sorghandleplanen inden for de seneste 2 år
 • 80 pct.syntes sorghandleplanen er effektiv i de indledende uger. Dette falder til 64 pct. på sigt
 • 40 pct. af lederne mener, at der er brug for bedre redskaber og mere hjælp og uddannelse på området.
 • 59 pct.af daginstitutionslederne mener, at pædagogerne ikke er godt nok rustede til at håndtere børn og familier i sorg via deres uddannelse. 
 • Hele 95 pct.af daginstitutionslederne angiver, at læring om sorg og krise hos børn bør være en del af pensum på pædagoguddannelsen 

Find hele undersøgelsen her:

Find et resumé af undersøgelsen her:

Støt Kræftens Bekæmpelse

6.000 danske børn og unge under 18 år oplever hvert år, at deres far eller mor får konstateret kræft. Lige nu har

24.000 børn og unge under 18 år en forælder med kræft.

Når du støtter kampagnen Kræft er ikke for børn, går din støtte til forskning, forebyggelse og patientstøtte i relation til børn, unge og kræft.

Læs mere om kampagnen eller støt på www.kræfterikkeforbørn.dk