Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Børnekræft: Fælles retning for behandling

27-05-2021
Sundhedsstyrelsen kommer nu med en fælles retning for behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark. Kræftens Bekæmpelse har sammen med forældrerepræsentanter deltaget i arbejdet, og glæder sig over resultatet, der vil styrke samarbejde på området.

Kræftens Bekæmpelse glæder sig over, at der kommer mere psykosocial støtte til familier med kræftramte børn. Foto: Colourbox

Sundhedsstyrelsen har sammen med en faglig arbejdsgruppe beskrevet og analyseret kræftbehandlingen hos børn og unge. På baggrund af arbejdet kommer nu en visionsrapport med fælles retningslinjer for behandling af kræft hos børn og unge i Danmark i de næste 10 – 15 år.

- Vi er glade for visionen om, at at behandlingen kan tilbydes så tæt på hjemmet som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten og på baggrund af et helhedssyn på patientens og familiens psykosociale behov, siger Jesper Fisker.

Vi er glade for visionen om, at behandlingen kan tilbydes så tæt på hjemmet som muligt, uden at gå på kompromis med kvaliteten og på baggrund af et helhedssyn på patientens og familiens psykosociale behov

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Mere psykosocial støtte til familierne

Kræftens Bekæmpelse har været repræsenteret i arbejdsgruppen sammen med en forældrerepræsentant fra Foreningen Cancerramte Børn.

Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker, har været i tæt dialog med forældrerepræsentanter for at få bedst mulige input om de store udfordringer, der rammer de familier, hvor et barn får kræft.

Forældre til børn med kræft har peget på store psykosociale belastninger hos barnet og familien og behovet for psykosocial støtte til barnet og familien tidligt i forløbet. Derfor har det været magtpåliggende for Kræftens Bekæmpelse, at også de aspekter blev inddraget i rapporten.

- Vi er i Kræftens Bekæmpelse meget tilfreds med, at det nu fremgår af visionsrapporten, at der i de børneonkologiske centre skal være faglig ekspertise, herunder psykologer og socialrådgivere, som kan støtte familierne gennem information, rådgivning og psykosociale indsatser, siger Jesper Fisker.

Vi er rigtig tilfredse med, at samarbejdet mellem de fire afdelinger, der behandler børn med kræft, nu styrkes gennem f.eks. nationale konferencer, tættere samarbejde om patienter med tilbagefald og henvisning til eksperimentel behandling

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Nationalt Forum for Børnekræft

På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen og indstilling fra Sundhedsstyrelsen besluttede det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning den 12. maj at støtte, at der oprettes et Nationalt Forum for Børnekræft. 

- Vi er rigtig tilfredse med, at samarbejdet mellem de fire afdelinger, der behandler børn med kræft, nu styrkes gennem f.eks. nationale konferencer, tættere samarbejde om patienter med tilbagefald og henvisning til eksperimentel behandling. Og vi bakker op om et Nationalt Forum for Børnekræft, der kan styrke det helt afgørende samarbejde, siger en tilfreds Jesper Fisker.

Forummet skal styrke samarbejdet mellem de fire centre på tværs af landet og udbrede visionerne for den fremtidige behandling af børnekræft. Det nye forum skal bestå af repræsentanter fra de fire børnekræftcentre og de faglige organisationer på området.

Læs Sundhedsstyrelsens pressemeddelse om visionsrapporten