Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse ser frem til vigtigt møde og beder børnekræftfamilier om input

02-03-2021
Fredag den 5. marts mødes Kræftens Bekæmpelse, regionerne m.fl. med Sundhedsstyrelsen (SST) for at drøfte fremtidens børnekræftbehandling. Fokus for Kræftens Bekæmpelse er, hvordan et bedre samarbejde i sundhedsvæsnet kan sikre, at Danmark også i fremtiden har behandling af høj international kvalitet og med de bedst mulige vilkår for børnekræftfamilier. Forude for mødet har Kræftens Bekæmpelse inviteret børnekræftfamilier til at komme med input.
kvinde og pige holder i hånd

Kvalitet og samarbejde i børnekræftbehandlingen styrkes. Foto: Colourbox

Efter de seneste måneders debat om Sundhedsstyrelsens (SST) arbejde med fremtidens organisering af børnekræftbehandling, har styrelsen valgt at udsende et nyt og revideret grundlag for den arbejdsgruppe, der skal se på området. Her beskrives, at fokus ikke er på centralisering af børnekræftbehandling ét sted i Danmark, men at arbejdsgruppen skal fokusere på, hvordan kvalitet og samarbejde i børnekræftbehandlingen kan styrkes inden for den nuværende organisering med fire centre for børnekræft i Danmark.

Læs også: Børnekræftbehandling: Positivt at arbejdet genoptages med nyt fokus

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, er glad for, at arbejdet nu kommer i gang. 

Bedre samarbejde er helt afgørende, hvis vi også i fremtiden skal have børnekræftudredning og behandling af høj kvalitet og med de bedst mulige vilkår for børnekræftfamilierne

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Det er positivt, at centralisering er blevet taget ud af arbejdsgruppens kommissorium, så fokus kan være på det nødvendige tættere samarbejde på tværs af hospitaler og afdelinger. Bedre samarbejde er helt afgørende, hvis vi også i fremtiden skal have børnekræftudredning og behandling af høj kvalitet og med de bedst mulige vilkår for børnekræft-familierne, siger han. 

Indbudt familier til møde

Kræftens Bekæmpelse har løbende haft dialog med repræsentanter for børnekræftfamilierne om deres oplevelser og udfordringer i mødet med sundhedsvæsnet. Forud for fredagens arbejdsgruppemøde i SST har Kræftens Bekæmpelse besluttet at holde et møde med nogle af børnekræftfamilierne, for at få deres input til indsatsen på området. 

- For os som patient- og pårørendeorganisation er det alfa og omega at lytte til, hvad familier, der har kræft helt tæt på livet, oplever, når de møder sundhedsvæsnet. Hvad virker? Hvad virker mindre godt? Hvor oplever de mangler? Og hvad er deres løsningsforslag? Vores løbende dialog sikrer, at vi bærer deres vigtige erfaringer fra virkeligheden med videre, siger Jesper Fisker.

Arbejdsgruppens nye kommissorium

Fakta om børnkræft

I Danmark får ca. 200 børn fra 0-18 år hvert år kræft, heraf ca. 150 fra 0-15 år. Heldigvis overlever næsten 9 ud af 10 børn. Men de høje doser af stråler og kemoterapi, som behandlingen ofte består af, betyder desværre også, at halvdelen af børnekræftoverlevere oplever senfølgesygdomme senere i livet.
De mest almindelige kræftformer hos børn (0-14 år) er:

 • Kræft i blodet (leukæmi) eller lymfeknuder
 • Hjernetumorer
 • Bløddels- og knoglesarkomer
 • Kræft i nyren

De mest almindelige kræftformer hos unge (15-24 år) er:

 • Kræft i blodet (leukæmi) eller lymfeknuder
 • Modermærkekræft
 • Testikelkræft
 • Hjernetumorer

Kilde: cancer.dk 

SST’s arbejdsgruppe for organisering af børnekræft
 • Sundhedsstyrelsen begyndte i sommeren 2019 at se på den fremtidige organisering af børneonkologien i Danmark. En arbejdsgruppe holdt i alt 4 møder i 2019 og 2020.
 • Arbejdet blev pauset i december 2020 – dels grundet corona og dels grundet den massive medieomtale af SST’s arbejde og børnekræftfamiliers og politikeres frygt for en evt. centralisering på Rigshospitalet.
 • Den 12. februar i år kom SST med et nyt revideret kommissorium for arbejdet og indbød samtidig Kræftens Bekæmpelse til at deltage i arbejdsgruppen.
 • Der er planlagt 2 nye møder i SST’s arbejdsgruppe, den 5. marts 2021 og 14. april 2021. Arbejdet forventes afsluttet i maj 2021.
 • Deltagere i arbejdsgruppe er bl.a.: Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Børnecancer Register, Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO), Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Dansk Sygeplejefaglig Selskab, Børnecancerfonden og Kræftens Bekæmpelse-