Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Flere kommuner får røgfri skoletid

11-08-2019
På ét år er antallet af kommuner med røgfri skoletid mere end fordoblet, viser en opgørelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men selv om flere kommuner gør skoledagen røgfri på folkeskolerne, er der store geografiske forskelle.

I 22 kommuner er skoledagen røgfri - også uden for skolen. Foto: Colourbox

Når elever med spidsede blyanter og fyldte madkasser i disse dage vender tilbage til klasselokalerne efter sommerferien, bliver det for flere til en skoledag helt uden røg. For antallet af kommuner, der har gjort skoletiden røgfri på folkeskolerne, er steget fra 10 til 22 siden 2018.

Ifølge loven har det siden 2012 ikke været tilladt at ryge på skolernes matrikel. På skoler med røgfri skoletid er det hverken tilladt at ryge på skolens matrikel eller uden skolen i løbet af skoledagen. Og det er ikke kun cigaretterne, der skal ud af skoledagen. Reglen om nul rygning i skoletiden gælder også e-cigaretter, snus, vandpibe og lignende produkter.

Det er en fantastisk udvikling. Vi ved, at flere unge begynder at ryge, hvis de ser lærere og skolekammerater ryge.

Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

Sociale fællesskaber uden røg

I Kræftens Bekæmpelse er man begejstret for boomet i antallet af helt røgfri skoler.

- Det er en fantastisk udvikling. Vi ved, at flere unge begynder at ryge, hvis de ser lærere og skolekammerater ryge. Med røgfri skoletid er rygning ikke en del af det sociale liv på skolen. Fællesskabet i pauserne kommer til at handle om noget andet, siger Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Både undersøgelser og tilbagemeldinger fra skoler med røgfri skoletid viser, at en røgfri skoledag betyder færre rygere blandt eleverne.

Store regionale forskelle

Et kik på et danmarkskort afslører, at der er store regionale forskelle i fordelingen af kommuner med røgfri skoletid. I Region Midt har knap hver tredje kommune gjort skoledagen røgfri. I Region Nord er Aalborg den eneste kommune med røgfri skoletid.

Alle børn har ret til en skoledag uden røg, hvad enten de bor i Frederikshavn eller i Gentofte. 

Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

- De geografiske forskelle betyder, at børn ikke får samme mulighed for at vokse op i et røgfrit skolemiljø. Alle børn har ret til en skoledag uden røg, hvad enten de bor i Frederikshavn eller i Gentofte. Derfor bør alle skoler have røgfri skoletid, siger Niels Them Kjær.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer Folketinget til at ændre loven om røgfri miljøer, så røgfri skoletid bliver obligatorisk på alle skoler.

I Norge er skoletiden røgfri på alle grundskoler og ungdomsuddannelser. Reglerne er en af årsagerne til, at der i Norge er langt færre unge, der ryger.

Stor opbakning i befolkningen
Ifølge en undersøgelse fra 2018 kan politikerne roligt gøre skoletiden røgfri, for næsten 8 ud af 10 danskere bakker op om en stramning af skolernes rygeregler.

- Vi håber, at det store ønske om røgfri skoletid i befolkningen kan overbevise politikerne om, at skoletiden skal være røgfri på alle skoler. Rygning bør ikke være en del af skolelivet for elever, der ikke engang er gamle nok til at købe cigaretter selv, slår Niels Them Kjær fast.

Kræftens Bekæmpelse rådgiver kommuner og skoler om, hvordan de kan gøre skoletiden røgfri og sikre, at reglerne bliver kommunikeret ud og overholdt.

Kort over kommuner og skoler med røgfri skoletid

Se her, hvilke kommuner og skoler, der har indført røgfri skoletid

Læs mere om røgfri skoletid på grundskoler og ungdomsuddannelser her.