Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Det går pengene til fra Knæk Cancer 2018

21-10-2018
Når vi står sammen og indsamler penge til Knæk Cancer, er vi alle sammen med til at bekæmpe kræft. De penge, som bliver indsamlet i år, går til 12 temaer indenfor forskning, patientstøtte og forebyggelse.

Kræftens Bekæmpelse har udpeget 12 indsatsområder, som får støtte fra Knæk Cancer-indsamlingen 2018. Projekterne er opgjort i prioriteret rækkefølge, og det er derfor ikke sikkert, at alle projekter ender med støtte. Det afhænger af det endelige indsamlingsbeløb.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til:

Det går pengene til

1.      Børnecancerfonden

Hvert år får cirka 200 børn under 19 år en kræftdiagnose. Langt de fleste overlever, men mange af dem med varige skader efter den intensive behandling. Derfor får Børnecancerfonden støtte til deres arbejde for, at flest mulige børn kan overleve en kræftdiagnose og få et godt liv.

2.      To nationale forskningscentre

Kræftens Bekæmpelse vil med penge fra Knæk Cancer-indsamlingen støtte to nationale forskningscentre, der kan bidrage med forskningsresultater på højt niveau, og som samarbejder med alle relevante kræftforskere og -læger i Danmark. De to forskningscentre er:

  • Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, der skal sikre, at også socialt svage kræftpatienter har gavn af landvindingerne på kræftområdet.
  • Dansk Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft, der skal arbejde for at forbedre behandlingen af patienter med kræft i blodet, blandt andet ved at teste og udvikle lægemidler, der rammer den helt ’specifikke udgave’ af sygdommen hos hver enkelt patient.

3.      Unge forskere

Der er unge danske kræftforskere, der har et stort potentiale som fremtidens forskningsledere. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse bruge nogle af pengene fra Knæk Cancer på at støtte unge kræftforskere. De får dermed mulighed for at opbygge en forskningsgruppe inden for blandt andet eksperimentel og klinisk kræftbehandling.

4.      Pårørende

Pårørende til kræftpatienter bliver ofte særligt belastede, når deres nære rammes af kræft. De pårørendes situation er et vigtigt fokusområde for Kræftens Bekæmpelse, der ønsker, at vi får mere viden om, hvordan vi kan hjælpe og støtte pårørende til at tackle det enorme pres, de ofte udsættes for. Derfor afsætter vi penge til forskning og udvikling med fokus på pårørendes behov.

5.      De 7 tegn

Siden 2015 har Kræftens Bekæmpelse med kampagnen ’De 7 tegn’ oplyst danskerne om symptomer, der kan være tegn på kræft, og som det er vigtigt at gå til lægen med. For jo tidligere diagnosen stilles, desto større er chancen for at overleve. Med penge fra Knæk Cancer 2018 skal kampagnen føres videre og videreudvikles.

6.      Praktiserende læger og kræft

Kræftens Bekæmpelse vil – sammen med de praktiserende læger og regionerne – arbejde på at styrke de praktiserende lægers indsats i mødet med kræftpatienter. Praktiserende læger er centrale i de fleste kræftpatienters forløb – både fordi deres tidlige reaktion er afgørende for, om behandlingen lykkes, men også fordi deres støtte under og efter behandling er vigtig for mange kræftpatienter.

7.      Fuld af Liv – mindre alkohol til unge

Mindst 1.800 mennesker i Danmark får hvert år en kræftsygdom som følge af deres alkoholindtag. Derfor lancerede Kræftens Bekæmpelse i 2014 sammen med TrygFonden kampagnen ’Fuld af Liv’, der skal nedsætte alkoholforbruget blandt unge for at forebygge kræft på længere sigt. Kræftens Bekæmpelse ønsker at bruge nogle af pengene fra Knæk Cancer til at videreudvikle og videreføre kampagnen.

8.      Tidlig ’Breaking News’

Når der holdes store internationale forskningsmøder på kræftområdet, kommer der ofte ’Breaking News’, det vil sige nye videnskabelige undersøgelser, der peger på nye behandlingsmetoder eller indsatser, der tilsyneladende har haft stor betydning for patienterne. Hvis der ikke er tale om ny medicin, går der typisk lang tid, inden resultaterne afprøves herhjemme. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse afsætte penge til hurtigt at efterprøve, om sådanne vigtige resultater kan genfindes i en dansk sammenhæng.

9.      Ny medicin – bedre information og bedre involvering af patienten

Ny kræftmedicin godkendes på baggrund af videnskabelige undersøgelser på udvalgte patientgrupper. Men ofte kan medicinen virke anderledes, når den bruges på kræftpatienterne på kræftafdelingerne – for eksempel hvis patienterne også har andre sygdomme end kræft. Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringerne med ny medicin, så både læger og patienter har et bedre beslutningsgrundlag.

10.  Bevar normalvægten – forebyg kræft

Overvægt giver risiko for kræft, og problemet med overvægt er stigende. Det er svært at behandle overvægt, og derfor har Kræftens Bekæmpelse fokus på at forebygge overvægt i befolkningen ved at understøtte sunde kostvaner og mere fysisk aktivitet.

11.  Forskning og udvikling i fælles beslutningstagning

Patienter og pårørende skal i endnu højere grad med på råd, når det gælder kræftbehandling. Der er brug for gode metoder til at involvere patienter i deres egen behandling, og derfor afsætter Kræftens Bekæmpelse penge til at styrke området.

12.  Bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene

Bugspytkirtelkræft og kræft i æggestokkene er to meget alvorlige sygdomme, som desværre ofte bliver opdaget, når de er fremskredne og sværere at behandle. Kræftens Bekæmpelse vil afsætte penge til forskning, der forhåbentlig kan vise vej til nye og bedre behandlinger.

Det går pengene til

detgaarpengenetil.dk kan du læse mere om de projekter, som kan gå i gang, hvis der bliver samlet tilstrækkeligt med penge ind. Du kan også læse mere om de 242 vigtige forskningsprojekter, som allerede er i gang med penge fra de tidligere års Knæk Cancer-indsamlinger.

Se hvad pengene fra Knæk Cancer-indsamlingerne går til:

Det går pengene til

Sådan bliver projekterne udvalgt
  • Det er faglige udvalg med eksperter fra relevante fagområder, der vurderer og udpeger de forskningsprojekter, der får støtte fra Knæk Cancer.
  • De to forskningscentre er udvalgt af både et internationalt og et nationalt bedømmelsesudvalg.