Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Enke efter kræftpatient taber principiel sag om ret til erstatning

12-06-2018
Højesteret afviser, at enken har ret til forsørgertabserstatning, selv om hendes mands kræftdiagnose blev overset og forsinket i fire måneder. Det forringer retsstillingen for pårørende til uhelbredeligt syge, mener Kræftens Bekæmpelse.

- Vi er meget overraskede over dommen og kede af det, fordi vi mener, at den forringer retsstillingen for de pårørende til uhelbredeligt syge patienter, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Tomas Bertelsen

Højesteret afsagde tirsdag 12. juni en principiel dom, der kan få stor betydning for pårørende til uhelbredeligt syge patienter. Her afviste Højesteret, at enken til en afdød kræftpatient er berettiget til såkaldt forsørgertabserstatning, selv om hendes mands kræftsygdom blev overset og diagnosen dermed forsinket fire måneder.

- Vi er meget overraskede over dommen og kede af det, fordi vi mener, at den forringer retsstillingen for de pårørende til uhelbredeligt syge patienter. Dommen betyder, at de pårørende til disse patienter ikke kan få forsørgertabserstatning, hvis patientens liv forkortes på grund af en forsinket diagnose. Det er ikke rimeligt, siger Jesper Fisker, der er direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Symptomer blev overset

Sagen drejer sig om en ung familie med små børn, hvor faderen i 2008 blev ramt af testikelkræft. Manden blev helbredt for sin testikelkræft, men på et tidspunkt fik han nye symptomer, bl.a. synkebesvær, som ikke blev taget tilstrækkeligt alvorligt.

Det viste sig senere, at symptomerne skyldtes spiserørs- og mavekræft, som han døde af i 2010.

Sagens parter er enige om, at diagnosticeringen af mandens spiserørs- og mavekræft ”ikke var i overensstemmelse med den behandling, som en erfaren specialist ville have foretaget, og at diagnosticeringen af kræftsygdommen blev forsinket i cirka fire måneder”.

Ønskede forsinket diagnose anerkendt som behandlingsskade

Enken har gjort gældende, at den forsinkede diagnose har fremskyndet hendes mands død. Hun ønsker den forsinkede diagnose anerkendt som en behandlingsskade – som altså kan udløse forsørgertabserstatning til de efterladte.

Retslægerådet har vurderet, at ”en korrekt diagnose på et tidligere tidspunkt med størst sandsynlighed havde medført en længere overlevelse, men det er mest sandsynligt, at patienten ville være død af sin sygdom,” fremgår det af sagens dokumenter.

Tirsdag afviste Højesteret enkens krav. Højesterets vurdering var, at den forsinkede diagnose ikke var årsag til mandens død, men ’alene’ fremskyndte den, og af den grund har kvinden ikke ret til forsørgertabserstatning. Dermed traf Højesteret en anden afgørelse end den, der blev truffet i maj 2017, da kvinden fik medhold i Østre Landsret.

Det ærgrer enkens advokat, Søren Kroer.

- Selv om patienten var uhelbredeligt syg, blev han frarøvet en vis tid, fordi han fik en behandling, der ikke var god nok. Vi synes, det skal koste noget. Men det viste sig at være gratis, og det ærgrer vi os over på vegne af de alvorligt syge patienter og deres pårørende, som det her vil ramme, siger Søren Kroer.

Lige vilkår for alle

Kræftens Bekæmpelses direktør Jesper Fisker mener, at politikerne bør se lovgivningen efter i sømmene:

- De efterladte til en alvorligt syg skal ikke skal have ringere vilkår end andre efterladte. Derfor opfordrer vi politikerne til at sikre, at også de efterladte til uhelbredeligt syge kan få forsørgertabserstatning, når patientens liv afkortes på grund af en forsinket diagnose, siger Jesper Fisker.

Læs Højesteretsdommen her