Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Flere unge ryger

06-03-2018
Flere unge mellem 16 og 24 år ryger i dag end for fire år siden. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Rystende, mener Kræftens Bekæmpelse, der opfordrer politikere til hurtigst muligt at lægge en ambitiøs plan for, hvordan rygning blandt unge kan forebygges.

- Det her er et wake-up call. Hvis vi ikke gør noget, sker der ingen ting, siger Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen

”Den nationale sundhedsprofil 2017”, som Sundhedsstyrelsen i dag offentliggør, viser, at der på fire år er blevet flere unge, der ryger. I 2013 røg 14 pct. af de 16-24-årige hver dag. I 2017 var tallet steget til knap 16 pct. 

- De nye tal bekræfter desværre vores egne undersøgelser. Det går den helt forkerte vej med unges rygning. Det er tragisk, når man tænker på, hvilke menneskelige og sundhedsmæssige omkostninger, rygning har, siger Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen. 

Stigningen ses både blandt piger og drenge. I 2013 røg omkring 15 pct. af drenge mellem 16 og 24 år. I 2017 var tallet steget til 17 pct. Pigerne er gået fra knap 13 pct. i 2013 til godt 14 pct. i 2017. 

Handleplan for tobak - nu

At flere unge ryger kommer ikke bag på Kræftens Bekæmpelse. For der mangler ambitiøse initiativer, der kan få færre unge til at begynde at ryge. Siden rygeloven i 2007 har der ikke været nævneværdige tiltag på tobaksområdet. 

- Det her er et wake-up call. Hvis vi ikke gør noget, sker der ingen ting. Vi har udflytningsplaner, ghettoplaner og planer for alt muligt. Men for tobak - den vigtigste enkeltfaktor for folkesundheden - har vi ingen plan for, hvad der skal gøres. Der er brug for handling, hvis regeringen vil nå målet om en røgfri generation i 2030, siger Leif Vestergaard Pedersen. 

Han opfordrer politikere på tværs af partier til at lytte til eksperter i forebyggelse og bruge den viden til at lægge en virksom handleplan for, hvordan de vil forebygge rygning blandt unge. 

Op med prisen, mindre reklame og flere røgfri miljøer

Planen bør indeholde mål om højere priser på tobak, tobak under disken og røgfri skoletid, da der er dokumentation for, at disse tiltag vil få færre unge til at begynde at ryge. 

Og politikerne kan roligt gå i gang: Et flertal af danskerne bakker op om dyrere tobak, mindre tobaksreklame og flere røgfri miljøer for børn og unge.

Kræftens Bekæmpelses anbefalinger
  • En national handleplan for tobak
  • Højere priser på tobak
  • Tobak under disken og neutrale tobakspakker
  • Tilstrækkelig beskyttelse mod tobaksrøg
  • Transparens og beskyttelse mod tobaksindustriens indflydelse