Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Trafikstøj øger risiko for lymfekræft

01-07-2015
For første gang har forskere i Kræftens Bekæmpelse opdaget en sammenhæng mellem trafikstøj og lymfekræftsygdommen Non-Hodgkin lymfom. Forklaringen er, at trafikstøj kan give søvnforstyrrelser, som igen kan svække kroppens immunforsvar. Og hvis immunforsvaret svækkes, risikerer vi at blive mere modtagelige for sygdomme, som Non-Hodgkin lymfom. Tidligere undersøgelser har vist, at trafikstøj også øger risikoen for brystkræft og blodpropper.

Forskerne undersøgte data fra 2.753 danske patienter i alderen 30-84 år, som led af Non-Hodgkin lymfom (NHL) i perioden mellem 1992-2010. Resultaterne blev derefter sammenlignet med en kontrolgruppe.

Forskerne beregnede, hvor meget støj der var fra vejtrafik, jernbane og lufthavne på de enkelte deltageres bopæl. Herefter blev sammenhængen mellem trafikstøj ved den enkelte deltagers bopæl vurderet i forhold til risikoen for at få Non-Hodgkin lymfom.

- Vi fandt, at de mennesker, som var udsat for høje niveauer af trafikstøj (over 65 decibel) også havde en 18 pct. højere risiko for at blive ramt af Non-Hodgkin lymfom, fortæller seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, som har stået for undersøgelsen.

- Derimod kunne vi ikke finde en sammenhæng mellem Non-Hodgkin lymfom og støj fra jernbane eller flytrafik, siger Mette Sørensen.

65 decibel svarer til støjen fra en mindre lastbil, som passerer forbi.

Resultaterne er justeret for sociale faktorer såsom indkomst, uddannelse, parforhold, eller om patienten også lider af andre sygdomme. Undersøgelsen er ligeledes justeret for luftforurening, som vi også ved, påvirker helbredet negativt på mange måder.

Seniorforsker Mette Sørensen har i flere år forsket i, hvilke helbredsskader trafikstøj kan give.

Mette Sørensen har også tidligere påvist en sammenhæng mellem trafikstøj og brystkræft og slagtilfælde, det vil sige blødning eller blodprop i hjernen.

Kræver flere undersøgelser

- Vi er de første i verden, som har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem trafikstøj og Non-Hodgkin lymfom. Og som med alle andre enkeltstående undersøgelser bør vores resultater fortolkes med forsigtighed, indtil vi har  resultater fra flere undersøgelser, som kan be- eller afkræfte resultatet, understreger Mette Sørensen.

Der er cirka 1.040 nye tilfælde af Non-Hodgkin lymfom hvert år i Danmark. Man kender ikke meget til årsagerne, og kun ca. 70 pct. bliver helbredt.

Trafikstøj kan også forstyrre nattesøvnen og dermed påvirke og stresse kroppens immunforsvar, så man lettere rammes af sygdomme som f.eks. lymfekræftsygdommen Non-Hodgkin lymfom

Støjreducerende asfalt og støjdæmpende vinduer

I det moderne samfund er de fleste mennesker udsat for mere eller mindre trafikstøj. Men selv om vi næppe kan undgå trafikstøj, kan vi være opmærksomme på den og selv gøre noget for at beskytte os mest muligt mod støjen, siger civilingeniør Frank Pedersen fra Miljøstyrelsen, som har fokus på støjproblemerne og på, hvordan man kan dæmpe støjen fra trafikken.

- Flere og flere kommuner bruger støjreducerende asfalt, når vejene skal vedligeholdes. Man kan også sætte støjskærme op ved særlig udsatte boligområder, hvor det er praktisk muligt. Mange steder har man desuden sænket fartgrænserne for at øge trafiksikkerheden, hvilket også er med til at dæmpe støjen fra trafikken.

 - Der findes også individuelle løsninger; man kan f.eks. selv dæmpe trafikstøjen indendørs ved at installere støjdæmpende vinduer. Og hvis man har mulighed for det, kan man vælge at placere soveværelset i et rum, der vender væk fra trafikerede gader, så man undgår at få forstyrret sin nattesøvn, siger civilingeniør Frank Pedersen fra Miljøstyrelsen.

Den ny undersøgelse offentliggøres i det internationale videnskabelige tidsskrift Environmental Research.

Non-Hodgkin lymfom

Læs om støjbeskyttelse fra Miljøstyrelsen

Se den videnskabelige undersøgelse

Læs om forskning i Kræftens Bekæmpelse