Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Gik i skole nær eternitfabrikken: Børn fik ’asbestkræft’

14-03-2019
Ny undersøgelse viser, at 38 ud af godt 12.000 tidligere elever på fire skoler, der lå i nærheden af den tidligere Dansk Eternit Fabrik i Aalborg, har fået kræft på grund af asbest. Samfundet bør tage et ansvar og tilbyde alle ofre for asbestskandalen en godtgørelse, mener Kræftens Bekæmpelse.

I dag er de fleste spor efter Dansk Eternit Fabrik i Aalborg fjernet. Et gammelt eternittårn er bevaret med billede af eternitarbejder og indeni et lille museum. Foto: Colourbox

Den nye undersøgelse fra Aalborg Universitetshospital omfatter godt 12.000 tidligere elever på de fire folkeskoler født i perioden 1940-70. Af disse har 38 siden fået sygdommen malignt mesotheliom, som hos de fleste viser sig i form af lungehindekræft. Asbest er den eneste kendte årsag til malignt mesotheliom.

Undersøgelsen viser, at børnene, der boede og gik i skole i nærheden af eternitfabrikken, som ældre har en ca. syv gange større risiko for at få sygdommen sammenlignet med den almindelige jævnaldrende befolkning, når der er taget højde for, om de tidligere skolebørn har været udsat for asbest på anden vis, f.eks. hvis de selv har arbejdet med asbest eller blev udsat for asbeststøv i hjemmet.

Læs mere om asbest:

Asbest

I alt 11 af de 38 tidligere skolebørn med malignt mesotheliom har alene været udsat for asbest, fordi de boede og gik i skole i nærheden af eternitfabrikken. Resten har herudover også enten selv arbejdet med asbest eller haft et familiemedlem, der kan have bragt asbest med hjem via arbejdstøjet.

- Det er en meget ulykkelig sag, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse. Han understreger, at risikoen for at blive syg heldigvis er meget lille. Men for dem, der bliver ramt, er det meget alvorligt.

- Undersøgelsen viser, at der er mennesker, der har fået en dødelig kræftsygdom, blot fordi de boede og gik i skole 'det forkerte sted', siger Jesper Fisker.

Asbestofre bør have godtgørelse

I dag kan personer, der får malignt mesotheliom, fordi de er blevet udsat for asbest på deres arbejde, få en økonomisk erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Deres ægtefæller, partnere og børn, som er blevet udsat for asbeststøv i hjemmet, kan få en særlig godtgørelse.

Asbestarbejdernes familiemedlemmer er omfattet af Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre, og Kræftens Bekæmpelse opfordrer nu politikerne til at udvide denne lov, så alle, der får malignt mesotheliom – og ikke i forvejen kan få erstatning, fordi de er blevet udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde, får ret til en godtgørelse.

Kvinder fik kræft

Den nye undersøgelse lægger sig op ad en tidligere undersøgelse blandt kvinder med malignt mesotheliom, der også viser, at de kvinder, der har boet i nærheden af eternitfabrikken, har den største risiko.

- Den eneste kendte årsag til kræft af typen malignt mesothelium er asbest, og det er en sygdom, som man intetanende er blevet påført bare ved at være borger i vores samfund i en tid, hvor asbest var tilladt, på trods af at asbest allerede var dokumenteret som årsag til kræft. Vi kan desværre ikke gøre de syge raske igen, men samfundet bør tage ansvaret på sig og give dem en godtgørelse, understreger Jesper Fisker.

Få svar på spørgsmål om asbest og kræft:

Asbest og kræft

Godtgørelsen til ægtefæller/partnere og børn af asbestarbejdere er på 170.000 kroner. Hvis godtgørelsen fremover tilbydes alle, der har fået malignt mesotheliom på grund af asbest, og som ikke selv har arbejdet med asbest, vil det ifølge Kræftens Bekæmpelses beregninger medføre, at der er yderligere cirka 34 personer årligt, der er berettiget til godtgørelse, og det vil koste ca. seks mio. kr.

Flere tilfælde af ’asbestkræft’

Ifølge Cancerregistret var der i perioden 1997-2016 er en stigning i antallet af patienter med kræft af typen malignt mesotheliom. I 1997 fik 96 mennesker i Danmark sygdommen, og i 2016 var det tal oppe på 144.

Asbest blev i perioden 1972 til 1986 gradvist forbudt i Danmark, og Dansk Eternit Fabrik holdt op med at bruge asbest i 1988. Når forekomsten af malignt mesotheliom formentlig snart begynder at falde, vil det også betyde, at der skal udbetales færre godtgørelser.

Læs den videnskabelige artikel:

Occupational & Environmental Medicine

Skoleundersøgelsen
 • Den nye undersøgelse er en registerundersøgelse udført af forskere ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Aalborg Universitetshospital og Kræftens Bekæmpelse og netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Occupational & Environmental Medicine.
 • Forskerne har identificeret 12.111 personer, der er født mellem 1940 og 1970, og som har været elever på Alléskolen, Vejgaard Vestre Skole, Sønderbro Skole og Østermarkens Skole, som lå i en afstand fra 100 meter til 750 meter fra eternitgrunden i den herskende vindretning, Derefter har de undersøgt forekomsten af kræft af typen malignt mesothelium i gruppen i årene 1968-2016.
 • Gruppen af skolebørn er blevet sammenlignet med en stikprøvegruppe på ca. 109.000 jævnaldrende danskere.
 • Forskerne har også kortlagt skolebørnenes familierelationer, og om de eller de selv har arbejdet med asbest.
 • Det er vigtigt at understrege, at selv om der er en væsentlig øget relativ risiko for kræft blandt de tidligere elever, er risikoen stadig meget lille, fordi sygdommen er meget sjælden.

Resultaterne er offentliggjort her: Dalsgaard SB, Würtz ET, Hansen J, Røe OD, Ormland: Environmental asbestos exposure in childhood and risk of mesothelioma later in life. A long-term follow-up register based cohort study. Occupational & Environmental Medicine

Kvindeundersøgelsen
 • Tidligere på året offentliggjorde en forskergruppe ved Aalborg Universitetshospital i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse en undersøgelse, der havde identificeret 91 kvinder, som blev behandlet for malignt mesotheliom på hospitalet i perioden 1974-2015.
 • 22 pct. af disse kvinder har fået malignt mesotheliom, blot fordi de har boet tæt på Dansk Eternit Fabrik i Aalborg – inden for en radius af 10 km. 66 pct. af kvinderne enten boede i nærheden af fabrikken, havde en mand eller søn, der arbejdede på fabrikken eller begge dele. Kun 9 pct. af de ramte havde selv været i kontakt med asbest i forbindelse med deres arbejde.

Resultaterne er offentliggjort her: Panou V, Vyberg M, Meristoudis C, Hansen J, Bøgsted M, Omland Ø, Weinreich UM, Røe OD: Non-occupational exposure to asbestos is the main cause of malignant mesothelioma in women in North Jutland, Denmark. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health

Asbest og kræft
 • Malignt mesotheliom er en meget sjælden kræftsygdom, der kun opstår, hvis man har været udsat for asbeststøv. Sygdommen opstår hovedsageligt i lungehinderne, og derfor taler man oftest om lungehindekræft i forbindelse med asbest. Men sygdommen kan i sjældne tilfælde også opstå i bughinder, testikelhinder og i hjertesækken.
 • I 2016 var der 144 mennesker i Danmark, der fik diagnosen malignt mesotheliom.
 • Det varer typisk mellem 20 og 60 år, fra man er udsat for asbest, til sygdommen viser sig.
 • Sygdommen er uhelbredelig. Et år efter diagnosen er stillet, vil kun halvdelen af patienterne være i live. Kun få pct. er i live fem år, efter at sygdommen konstateres.
 • Det har længe været kendt, at asbestarbejdere, der har arbejdet direkte med asbestfibre har en øget risiko for at udvikle malignt mesotheliom, og at ægtefæller/partnere og børn der har boet under samme tag med asbestarbejderen, også har en noget mindre øget risiko. Det nye er, at alene det at bo – og gå i skole i nærheden af Eternitfabrikken giver en øget risiko for sygdommen.
 • Asbest har været et meget populært byggemateriale på grund af dets ildfasthed og isolerende egenskaber. I 1954 blev asbest forbundet med lungekræft og i 1960 påvist som hovedårsag til malignt mesotheliom – alligevel blev asbest først gradvist forbudt i Danmark i perioden 1972-1986. Først i 2005 blev anvendelsen af asbest helt forbudt i Danmark.

Kilder: Seniorforsker Johnni Hansen og cancer.dk

Har du selv arbejdet med asbest eller indåndet asbeststøv?
 • Har du gået i skole eller boet i området omkring eternitfabrikken i Aalborg, mens der blev brugt asbest, har du en forhøjet risiko for at få den meget sjældne asbestudløste kræftsygdom. Men risikoen er meget lille for den enkelte person. Risikoen for malign mesotheliom er omkring 2-3 tilfælde per år per 100.000 danskere.
 • Har du symptomer som åndenød, smerter i brystet og vægttab, og har du arbejdet med asbest, boet i samme husstand som en asbestarbejder eller boet nær eternitfabrikken, opfordrer vi dig til at få det undersøgt nærmere hos lægen. Bemærk at de forskellige symptomer typisk har andre årsager end kræft.

Få svar på spørgsmål om asbest og kræft