Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Glæde på patienternes vegne: Medicinrådet anbefaler medicin til knoglemarvskræft

26-09-2019
Medicinrådet har på et møde vedtaget at anbefale Revlimid som livsforlængende vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft. - Sagen er endt lykkeligt, men forløbet har ikke været optimalt, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker er glad på patienternes vegne. - To år mere med familien – det er uvurderligt for den enkelte patient, siger han. Foto: Tomas Bertelsen

Den meget omtalte sag om Medicinrådets syn på lægemidlet Revlimid (lenalidomid) er nu endt med, at rådet på et møde onsdag har vedtaget at anbefale midlet som livsforlængende vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft. 

- Det er vi i Kræftens Bekæmpelse tilfredse med. To studier har vist, at lægemidlet giver patientgruppen to års længere levetid. To år mere med familien – det er uvurderligt for den enkelte patient. Så jeg er glad på patienternes vegne, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Det er patienter, der har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, som kan få gavn af Revlimid som vedligeholdelsesbehandling. De har hidtil ikke fået nogen vedligeholdelsesbehandling.

Afgørelsen kommer efter et langt forløb, hvor sagen har været igennem Medicinrådets proces to gange.

Læs også:

Medicinrådet på vej med vigtig afgørelse i sag om medicin til patienter med knoglemarvskræft

Umuligt at gennemskue afvisning

I januar i år vedtog rådet, at man ikke ville anbefale lægemidlet til den omtalte patientgruppe. Der blev henvist til, at prisen var for høj og ude af proportioner med den kliniske merværdi.

Men patienternes repræsentanter i Medicinrådet, fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen og direktør for Danske Patienter Morten Freil, var uenige i beslutningen og bad rådet tage sagen op igen. Det skete. Og nu – næsten ti måneder efter den første drøftelse – er sagen endelig afgjort.

- Det er jo heldigvis endt godt, men forløbet har ikke været optimalt. Det har været umuligt at gennemskue, hvorfor Medicinrådet i første omgang afviste lægemidlet. Og det gav ingen mening, da rådet i sensommeren valgte at underkende sit eget fagudvalg for knoglemarvskræft med eksperter inden for området. De anbefalede netop præparatet, siger Jesper Fisker.

Læs også:

Patienterne skal involveres mere og bedre

Leif Vestergaard, der sidder i rådet som patient-repræsentant, er også glad for udfaldet af onsdagens møde. Han hæfter sig dog samtidig ved, at forløbet optil har været ’uskønt’.

- Det er ikke et forløb, Medicinrådet kan være stolt af. Efter min mening blev beslutningen i rådet i januar måned truffet på et ukomplet grundlag. Lykkeligvis blev sagen taget op igen – men det ændrer ikke ved, at det var meget uklart, hvad den første afvisning byggede på, siger Leif Vestergaard. 

Rådets beslutning kommer til at gælde for patienter, som har fået højdosis kemoterapi med stamcellestøtte, efter 1. juni i år. Patienter med højdosis kemoterapi før denne dato kan ikke få behandlingen. Anbefalingen træder i kraft 1. oktober i år. Den vurderes at berøre omtrent 90 patienter om året.

I en udtalelse fra Medicinrådet forklarer rådets to formænd om den ændrede beslutning, at det afgørende nye er, at medicinalfirmaet, der markedsfører lægemidlet, har tilbudt en pris, der er væsentligt lavere end den gældende. 

Læs også:

Medicinrådet fungerer godt, men der er plads til forbedringer