Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Glæde på patienternes vegne: Medicinråd anbefaler omsider medicin til lungekræftpatienter

22-10-2020
Det glæder Kræftens Bekæmpelse, at Medicinrådet ved et møde i denne uge har ændret deres anbefaling af lægemidlet keytruda (penbrolizumab), så endnu flere lungekræftpatienter nu kan få gavn af behandlingen. - Sagen er endt lykkeligt, men forløbet har været langt og ualmindeligt uskønt, siger adm. direktør, Jesper Fisker.

- Jeg er glad på patienternes vegne. Det er jo heldigvis endt godt, men forløbet har været langt og ualmindelig uskønt, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

Medicinrådets syn på lægemidlet Keytruda (pembrolizumab ) er efter flere vurderingsrunder endt med, at rådet på sit møde i denne uge har vedtaget at anbefale midlet til endnu flere patienter med ikke-småcellet lungekræft. Indtil nu har anbefalingen været begrænset til en undergruppe af lungekræftpatienterne. Den nye anbefaling glæder Kræftens Bekæmpelse.

Studier viser, at disse lungekræftpatienter opnår 7 måneder ekstra levetid. Det er uvurderlig lang tid for en uhelbredeligt syge lungekræftpatient og de pårørende. Så jeg er glad på patienternes vegne

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Vi er i Kræftens Bekæmpelse glade for den nye anbefaling, da vi netop havde opfordret Medicinrådet til at revurdere sagen og anbefale midlet til endnu flere lungekræftpatienter. Studier viser, at disse lungekræftpatienter opnår 7 måneder ekstra levetid. Det er uvurderlig lang tid for en uhelbredeligt syg lungekræftpatient og de pårørende. Så jeg er glad på patienternes vegne, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

 Medicinrådets afgørelse kommer efter et langt forløb, hvor sagen har været igennem Medicinrådets proces to gange.

Det har været umuligt at gennemskue, hvorfor Medicinrådet i første omgang begrænsede anbefalingen. Og det gav ingen mening, da rådet efterfølgende valgte at underkende sit eget fagudvalg med eksperter inden for området. Det er positivt, at Medicinrådet i sidste ende valgte at lytte til fagudvalget og at de nu er nået til enighed.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Umuligt at gennemskue afvisning

I april 2019 anbefalede Medicinrådet behandlingen til patienterne for første gang, men begrænsede anbefalingen, så den kun omfattede lungekræftpatienter med høj koncentration af antigenet PD-L1 i kræftcellerne. I 2020 kom der nye data, som viste, at behandlingen også virker livsforlængende i op til 7 måneder for patienter, der har lungekræft med lav koncentration af antigenet PD-L1. På baggrund af de nye data skulle Medicinrådet i september i år revurdere sagen. Her valgte rådet højst usædvanligt at sætte revurderingen af behandling på standby – uden officiel begrundelse.
I protest mod Medicinrådets ageren satte rådets eget fagudvalg al sagsbehandling på hold. Kræftens Bekæmpelse opfordrede til, Medicinrådet hurtigst muligt fik orden i eget hus - for patienternes skyld. Det skete ved rådsmødet i denne uge. Og nu, halvandet år efter første drøftelse i rådet, er lægemidlet omsider anbefalet til endnu flere lungekræftpatienter.

Anbefaling berører 200 patienter årligt

- Det er jo heldigvis endt godt, men forløbet har været langt og ualmindelig uskønt. Det har været umuligt at gennemskue, hvorfor Medicinrådet i første omgang begrænsede anbefalingen. Og det gav ingen mening, da rådet efterfølgende valgte at underkende sit eget fagudvalg med eksperter inden for området. Det er positivt, at Medicinrådet i sidste ende valgte at lytte til fagudvalget og at de nu er nået til enighed, siger Jesper Fisker.

Rådet vurderer, at anbefalingen berører omtrent 200 patienter årligt.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses kritik af Medicinrådet i denne sag:

Kritisk at medicinrådet atter udsætter godkendelse af lungekræftmiddel

Urimeligt at lungekræftpatienter kommer i klemme

Læs medicinrådets nye anbefaling her:

Medicinrådets anbefalinger for keytruda

FAKTA OG BAGGRUND
  • Nyeste data viser med al tydelighed, at lungekræftpatienter med en lav koncentration af antigenet PD-L1 i kræftcellerne, som får Keytruda (pembrolizumab) sammen med kemoterapi, lever 7 måneder længere, sammenlignet med de lungkræftpatienter, der får kemoterapi alene.
  • Langt de fleste patienter med lungekræft har ikke-småcellet lungekræft, og af dem er det cirka en tredjedel, som har gavn af det immunregulerende lægemiddel Keytruda.
  • Keytruda gives til patienter med fremskreden lungekræft, som har antigenet PD-L1 i kræftcellerne – det vil sige en slags ’bremseklodser’, der forhindrer kroppens naturlige immunforsvar i at genkende og bekæmpe kræftcellerne. Keytruda kan ophæve disse bremseklodser, så immunforsvaret genvinder evnen til at slå kræftcellerne ihjel.
  • Keytruda bruges og er godkendt til lungekræftpatienter i store dele af Vesteuropa.