Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kære sundhedsminister!

02-07-2019
Velkommen på posten! Vi er sikre på, at du vil gøre dit for, at Danmark bliver et bedre og mere lige land at være patient i. Den politiske retning, som I har lagt for sundhed, tegner, set med vores øjne, rigtigt positivt. Mange elementer burde kunne samle store dele af Folketinget om en fælles indsats for et sundere og mere patientvenligt Danmark. I Kræftens Bekæmpelse glæder vi os til at bidrage med vores viden og til at udveksle synspunkter.
Helen Bernt Andersen og Jesper Fisker, formand og direktør for Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse byder den nye sundhedsminister velkommen på posten med en tak for, at den nye regering vil dæmme op for sygdom og død på grund af tobak.

Først og fremmest tak for at I har lyttet til ønsket om at dæmme op for, at så mange danskere bliver syge, invaliderede og dør alt for tidligt af tobak.

Det er bare så godt, at I vil sætte prisen på tobak op og tage andre nødvendige initiativer for at forhindre det hjerteskærende faktum, at 40 børn hver dag starter med at ryge. Markant højere priser vil også medvirke til at rette op på den ulighed i sundhed, som rygning desværre medfører.

Tobakken alene er skyld i to ud af ti kræfttilfælde og koster 13.600 dødsfald om året. Det er godt, at I tager fat her.

Læs: Fakta om rygning

Kræft er en folkesygdom som rammer en ud af tre danskere med vidtrækkende konsekvenser for den syge og hele familien. To ud af tre danskere får desværre kræft tæt ind på livet. Og kræft er fortsat den hyppigste dødsårsag.

Det har længe stået klart, at der er kraftig social ulighed i kræft. Men det er desværre ikke lykkedes at gøre noget effektivt for at dæmme op for denne ulighed.

Helen Bernt Andersen og Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse

Ulighed

Vi er glade for, at vi har et fælles mål i at bekæmpe social ulighed i sundhed. Det har længe stået klart, at der er kraftig social ulighed i kræft. Men det er desværre ikke lykkedes at gøre noget effektivt for at dæmme op for denne ulighed. Det håber vi, at du vil sætte fokus på som en af de allervigtigste opgaver på sundhedsområdet.

Læs om ulighed i kræft

 Langt de fleste kræftformer rammer hyppigere mennesker med en kort uddannelse og lav indkomst. Og desværre er der en stigende social ulighed i overlevelsen. 53 procent af kræftpatienter med lav indkomst er i live fem år efter kræftdiagnosen. Blandt kræftpatienter med høj indkomst er tallet 69 procent. Kræftens Bekæmpelse har for penge indsamlet blandt danskerne iværksat flere forskningsprojekter, der forhåbentligt kan hjælpe dig og regeringen med at finde de mest effektive løsninger hele vejen fra forebyggelse over behandling til rehabilitering og palliation.

Danskerne lever stadig mere usundt. Også her er der en social skævhed, som skal rettes op, så de socialt dårligt stillede også bliver en del af fremskridtet.

Helen Bernt Andersen og Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse

Flere overlever kræft, men ...
Skiftende regeringer har stået bag de kræftplaner, der heldigvis har bidraget til et betydeligt løft, således at 63 procent af de kræftramte i dag overlever i mere end fem år. Danmark er blandt de lande i verden, der har øget overlevelsen efter kræft mest i de seneste 15 år. Det er en stor glæde. Men det betyder også, at vi håber, at du vil fokusere på de livsudfordringer, som mange patienter døjer med efter de livreddende behandlinger, ligesom vi håber, at du vil bidrage til at styrke den lindrende indsats for dem, der desværre har behov for det.

Læs hvorfor stadig flere overlever kræft

Men kræftoverlevelsen i Danmark er endnu ikke på niveau med de øvrige nordiske lande. Hvis Danmark skal op på niveau med vores nabolande, skal der blandt andet mere fokus på forebyggelse. Danskerne lever stadig mere usundt. Også her er der en social skævhed, som skal rettes op, så de socialt dårligt stillede også bliver en del af fremskridtet.

Dreng i sorg

39.000 børn oplever hvert år, at deres far eller mor bliver akut indlagt med en livstruende sygdom

Hjælp børn i krise
Din regering har som ambition, at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Ikke et eneste barn, ikke en eneste ung, skal stå alene med sine problemer, skriver I.

39.000 børn oplever hvert år, at deres far eller mor bliver akut indlagt med en alvorlig eller livstruende sygdom. At have en syg far eller mor er noget af det mest traumatiske og mest stressende et barn kan opleve.

Traumatiske oplevelser i barndommen risikerer at kaste slagskygger langt ind i voksenlivet. Desværre får børnene i dag ikke altid den hjælp, de har brug for.

Læs hvordan man kan hjælpe børn af alvorligt syge

Vi håber, at du vil sikre, at disse børn får ret til hjælp og støtte. Sundhedsloven bør sikre, at behandlingssystemet forpligtes til at gennemføre en systematisk afklaring af, om en patient har børn, og om børnene har behov for støtte. Og til at sikre at børnene får den rigtige hjælp. Vi håber, at du vil sætte det på lovprogrammet allerede til efteråret. Det vil gøre så meget godt.

Indsamler

Hjertet i Kræftens Bekæmpelse er de 400.000 medlemmer og 47.000 frivillige fra hele landet, der arbejder for fremskridt på kræftområdet.

Patienter strander i overgange
Der ligger mange komplicerede sager på dit bord. En af dem er jeres ambition om at skabe en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner. Det kan lyde simpelt, men faktum er, at alt for mange patienter i dag strander i overgangene mellem de forskellige enheder. Der er så meget at vinde for patienterne ved mere sømløse overgange. 

Vi glæder os til at dele viden
Hjertet i Kræftens Bekæmpelse er de 400.000 medlemmer og 47.000 frivillige fra hele landet, der arbejder for fremskridt på kræftområdet. Gennem foreningens rådgivninger har vi direkte kontakt til patienter og pårørende, og gennem foreningens forskning indsamler vi også systematisk viden om, hvor der er problemer, og hvor der måske er løsninger.

Vi glæder os til at dele vores viden og til at samarbejde mod fælles mål om bedre kvalitet for patienterne.

Tillykke med jobbet!