Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse: Ambitiøs kræftplan sikrer fremskridt for kræftpatienterne

01-11-2019
Sundheds- og Ældreministeriets status for fremdriften i Kræftplan IV viser positive takter. Men der skal sættes ind med alle midler, hvis målet om en røgfri generation i 2030 skal nås.
Jesper Fisker

Kræftplanerne har forbedret forholdene på kræftområdet ganske betydeligt, siden den første kræftplan blev vedtaget for knap tyve år siden.

- Det glædeligt, at ministeriet nu kan fortælle, at alle 16 initiativer i Kræftplan IV er sat i gang, og at langt de fleste forløber, som de skal, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

 - Kræftplanerne har forbedret forholdene på kræftområdet ganske betydeligt, siden den første kræftplan blev vedtaget for knap tyve år siden. Kombinationen af vedvarende politisk fokus, konkrete mål og initiativer samt øgede bevillinger har ganske enkelt revolutioneret kræftområdet, så det er vigtigt at holde fast, siger Jesper Fisker.

Det er glædeligt, at overlevelsen er steget. Men vi er et pænt stykke fra målet

Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse

Danmark halter efter
Hovedmålet i Kræftplan IV er, at kræftoverlevelsen i Danmark senest i 2025 skal op på niveau med det bedste af de nordiske lande, og at mindst 3 ud af 4 kræftpatienter overlever en kræftsygdom.

Der er sket en markant fremgang i kræftoverlevelsen i Danmark. Men vi halter stadig efter de øvrige nordiske lande. Danmark ligger 9 procentpoint under Sverige for mænd og 3 for kvinder. Det viser de nyeste tal fra 2016.

 - Det er glædeligt, at overlevelsen er steget. Men vi er et pænt stykke fra målet, og det er jo ovenikøbet et bevægeligt mål. Også Sverige og Norge arbejder på at øge overlevelsen, siger Jesper Fisker.

Læs Kræftplan IV og Status 2019

Desværre er deltagelsen i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og tarmkræft faldende.

Jesper Fisker, administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse

Færre deltager i screening
Jo tidligere kræftpatienter kommer i behandling, des større er mulighederne for et godt behandlingsresultat.

 Ministeriet noterer, at regionerne har politisk og administrativt fokus på udredningen. Og at der foregår en række initiativer, der skal forbedre den tidlige opsporing af kræft.

 - Desværre er deltagelsen i screeningsprogrammerne for livmoderhalskræft og tarmkræft faldende. Det er fint, at ministeriet overvåger området. Men vi savner flere og mere konkrete bud på, hvordan vi får flere til at deltage, siger Jesper Fisker.

For at forbedre den tidlige opsporing af kræft har alle regioner givet de praktiserende læger mulighed for at henvise patienter, som de mistænker for mulig kræft, direkte til scanning på et hospital. Ministeriet citerer Danske Regioner for, at der som følge af det bliver foretaget flere scanninger.

- Desværre viser en undersøgelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at denne ordning ikke fungerer i praksis mange steder i landet. Der er store uenigheder og problemer i kommunikationen mellem de praktiserende læger og lægerne på hospitalerne.Vi håber, at disse problemer bliver løst, selvom de ikke er nævnt i ministeriets status, siger Jesper Fisker.

Læs rapport fra VIVE om kræftudredning uden for kræftpakkeforløbene

cigaretskod

Det er absolut sidste udkald, hvis målet om en røgfri generation i 2030 skal nås, siger Jesper Fisker.

Sidste udkald
Det andet hovedmål i Kræftplan IV er målet om en røgfri generation i 2030.

 - Det går desværre den forkerte vej. Der er flere unge, der ryger. Hvis vi overhovedet skal komme i nærheden af at nå målet, så skal de igangværende politiske forhandlinger munde ud i en prisforhøjelse på cigaretter til en pris på mindst 60 kroner efterfulgt af yderligere prisstigninger. Derudover handler det om tobak under disken, neutrale pakker og røgfri skoletid på alle uddannelser. Det er absolut sidste udkald, slutter Jesper Fisker.