Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Behandling af børnekræft: Kræftens Bekæmpelse ser frem til afklaring

12-01-2021
Familier med kræftramte børn må væbne sig med tålmodighed for at få endegyldigt svar på, hvad Sundhedsstyrelsens planer er for eventuelle ændringer af børnekræftbehandling i Danmark. Det fremgik af dagens samråd med sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Kræftens Bekæmpelse forventer at blive inddraget, når Sundhedsstyrelsen genoptager drøftelserne om fremtidens børnekræftbehandling efter påske.
Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker

- Jeg har foreslået Sundhedsstyrelsen at inddrage os, når den genoptager arbejdet efter påske. Så jeg forventer, at Kræftens Bekæmpelse fremadrettet bliver en del af drøftelserne, siger Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Sundhedsstyrelsens overvejelser om eventuelt at samle eller omstrukturere børnekræftområdet er udskudt til efter påske. Det forklarede Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S) på et åbent samråd tirsdag.  

- Udmeldingen efterlader desværre familier til kræftramte børn i fortsat utryghed og usikkerhed, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Vil være del af arbejdet
Ifølge Magnus Heunicke har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om børnekræft som led i den almindelige gennemgang af specialer. Arbejdsgruppen blev nedsat i september 2019 og har holdt fire møder. Kræftens Bekæmpelse har ikke været hørt i forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde, og det undrer Jesper Fisker.

- Jeg har foreslået Sundhedsstyrelsen at inddrage os, når den genoptager arbejdet efter påske. Så jeg forventer, at Kræftens Bekæmpelse fremadrettet bliver en del af drøftelserne, siger han.

Det er afgørende, at børn med kræft får den bedst mulige behandling på et højt internationalt niveau, og det skal en fordeling af specialer på landets hospitaler sikre. Men, vi ved også fra vores kontakter til familier, der har børn med kræft, at de praktiske og følelsesmæssige udfordringer i dagligdagen er meget store. Derfor skal børnene og familierne sikres de bedst mulige vilkår.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Sundhedsstyrelsen: Tre mulige scenarier
Udgangspunktet for Sundhedsstyrelsens arbejde har ifølge sundhedsministeren ikke været centralisering af behandling, men at se på, hvordan den bedste behandling kan sikres - også fremover.

Derfor indgår det også i Sundhedsstyrelsens overvejelser at komme med forslag til en fremtidig ny organisering af området. Sundhedsstyrelsen arbejder ifølge ministeren med tre mulige scenarier for strukturen af fremtidens børnekræftbehandling:

1) At opretholde status quo og dermed fastholde et uændret ansvar mellem de fire afdelinger på universitetshospitalerne, der lige nu diagnosticerer og behandler børn i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

2) At samle nogle typer børnekræft med kompliceret diagnostik og behandling ét sted.

3) At lave en såkaldt ’shared care-model’, hvor den indledende diagnostik og behandling varetages af et centralt center, hvorefter de efterfølgende dele af behandlingen, f.eks. kemoterapi og opfølgning, kan gennemføres rundt omkring i landet.

Børn og familier skal sikres bedst mulige vilkår
Den højtspecialiserede behandling af børnekræft er i dag fordelt mellem fire forskellige sygehuse; Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

- Det er meget vigtigt, at børn med kræft får den bedst mulige behandling på et højt internationalt niveau, og det skal en fordeling af specialer på landets hospitaler sikre. Men, vi ved også fra vores kontakter til familier, der har børn med kræft, at de praktiske og følelsesmæssige udfordringer i dagligdagen er meget store. Derfor skal børnene og familierne sikres de bedst mulige vilkår, siger Jesper Fisker.

Læs mere om sagen:
Kræftens Bekæmpelse: Familier med kræftramte børn har brug for en afklaring

Læs mere om familier med kræftramte børn
Få hjælp og viden om at støtte børn i kræftramte familier og om at have et barn med kræft


Læs om - og støt Kræftens Bekæmpelses projekter om kræft, børn og unge:
Kræft er ikke for børn

FAKTA OM BØRNEKRÆFT

I Danmark får ca. 200 børn fra 0-18 år hvert år kræft, heraf ca. 150 fra 0-15 år. Heldigvis overlever 4 ud af 5 børn. Men de høje doser af stråler og kemoterapi, som behandlingen ofte består af, betyder desværre også, at halvdelen af børnekræftoverlevere oplever senfølgesygdomme senere i livet.

De mest almindelige kræftformer hos børn (0-14 år) er:

Kræft i blodet eller lymfeknuder

Hjernetumorer

Bløddels- og knoglesarkomer

Kræft i nyren

De mest almindelige kræftformer hos unge (15-24 år) er:

Kræft i blodet eller lymfeknuder

Modermærkekræft

Testikelkræft

Hjernetumorer

Kilde: cancer.dk