Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftramte til ny regering: Flere medarbejdere i sundhedsvæsenet nu!

14-12-2022
Flere medarbejdere i sundhedsvæsenet står øverst på patienter og pårørendes ønskeliste til den nye regering, viser en rundspørge. – Sygeplejerskerne har brug for flere kollegaer, hvis de skal løse opgaverne til tiden, siger kræftsyge Rikke Petersen.

Regeringens vigtigste opgave at sikre flere medarbejdere i sundhedsvæsenet, svarer patienter og pårørende i en rundspørge. Foto: Adobe Stock

Spørger man kræftpatienter og deres pårørende, er den nye regerings vigtigste opgave at sikre flere medarbejdere i sundhedsvæsenet. Det viser en rundspørge, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget blandt 395 kræftpatienter og pårørende.

Deltagerne har blandt andet svaret på, hvilke kræftrelaterede emner, de går mest op i, og hvilke udfordringer inden for kræftområdet, de ser som de allervigtigste, som den nye regering bør løse.

Og beskeden fra kræftpatienterne og deres pårørende er klar: Der er behov for mere sundhedspersonale, svarer størstedelen af de adspurgte i rundspørgen.

Det her er jo en sygdom, der udvikler sig og slår ihjel

Rikke Petersen, 49 år

Det gør mig utryg
En af kræftpatienterne, der har medvirket i undersøgelsen, og som gerne vil have den nye regering til at løse personale-udfordringerne i sundhedsvæsenet, er 74-årige Flemming Albjerg fra Svendborg. Han er bekymret for, om det pressede sundhedsvæsen er i stand til at give ham den behandling, han har behov for.

- Hvis ikke der er nok medarbejdere, risikerer min og andres livsnødvendige kræftbehandling at blive udskudt, og det gør mig utryg, siger han og sender en opfordring til landets nye politiske ledelse:

- Få nu bragt orden i personaleudfordringerne, og sørg for at få et tilstrækkeligt antal sygeplejersker ud på sygehusene! Alle partierne har givet udtryk for, at de vil sikre flere hænder, men det er tilsyneladende ikke så let, siden det ikke er blevet bragt i orden.  

Personale, ventetider og forebyggelse

I brugerpanelsundersøgelsen er de 395 adspurgte blandt andet blevet bedt om at prioritere hvilke ”tre udfordringer inden for kræftområdet som de allervigtigste, som den kommende regering bør løse.”

  • 58 pct. af de adspurgte svarede ”flere medarbejdere i sundhedsvæsenet.”
  • 35 pct. af de adspurgte svarede ”tidsfrister i kræftpakkeforløb skal overholdes i alle regioner.”
  • 29 pct. af de adspurgte svarede ”kræft skal opdages tidligere.”

Læs hele rundspørgen her:

Brugerpanelsundersøgelse 2022

Bliver det værre, imens jeg venter?
For 49-årige Rikke Petersen fra København har manglen på personale i sundhedsvæsenet haft personlige konsekvenser for hendes kræftbehandling. Af den grund er hun særligt optaget af, at den nye regering sikrer flere medarbejdere og nedbringer ventetiderne på landets hospitaler.   

- Sidste gang en scanning viste, at min kræftsygdom var gået i udbrud igen, fik jeg at vide, at der ville gå mere end en uge, inden jeg kunne modtage min behandling, der varer et kvarter. De sagde, at ventetiden skyldtes mangel på sygeplejersker, og jeg blev rigtig, rigtig vred og frustreret.

- Det her er jo en sygdom, der udvikler sig og slår ihjel. Imens jeg ventede på behandlingen var jeg meget bekymret for, om sygdommen var i gang med at udvikle sig. Bliver det værre, imens jeg sidder og venter? Sygeplejerskerne løber simpelthen så stærkt, og de har akut brug for nogle flere kollegaer, hvis de skal have mulighed for at løse opgaverne til tiden, siger hun.

Jeg synes, det er rigtig sørgeligt at læse, at manglen på personale betyder, at kræftpatienter må vente på behandling

Kurt Bach Jensen, 76 år

Kræftpatienter venter for længe
Kræftens Bekæmpelse er grundlæggende tryg ved kræftbehandlingen i Danmark, men det vækker bekymring, at mange patienter ikke bliver behandlet til tiden. 

Sundhedsstyrelsens seneste tal for opfyldelsen af kræftpakkeforløbene viser, at der var kræftpatienter i hele landet, som ventede for længe på at blive behandlet i tredje kvartal 2022.

Her var det eksempelvis kun 25 pct. af kræftpakkeforløbene i Region Hovedstaden, der resulterede en operation for brystkræft, som blev gennemført inden for den lægefagligt begrundede forløbstid.

I Region Sjælland var tallet 32 pct. for tredje kvartal. Regionerne har ellers givet hinanden håndslag på, at 90 pct. af forløbene skal gennemføres til tiden.

Jeg synes, det er sørgeligt
Kurt Bach Jensen, 76 år, fra Hobro har også flere sundhedsfaglige medarbejdere øverst på sin ønskeliste til den nye regering.

Flere steder hører og læser han om lange ventetider på kræftbehandling, og det problem skal blandt andet løses med mere dygtigt personale på sygehusene, mener han.

- Jeg har været heldig og har modtaget glimrende behandling for kræft i spiserøret på Aalborg Universitetshospital, men jeg følger nøje med på Cancerforum, hvor jeg kan læse mig til, at det mange steder står utroligt skidt til. Jeg synes, det er rigtig sørgeligt at læse, at manglen på personale betyder, at kræftpatienter må vente på behandling.

Palliation og overholdelse af tidsfrister er vigtigst

Kræftpatienterne og deres pårørende er i rundspørge blevet spurgt om, hvilke emner, der er de vigtigste for dem.

  • Alle kræftpatienter med behov skal tilbydes lindrende/palliativ behandling i den sidste tid: 90 pct. svarede ”i høj grad vigtigt,” 10 pct. svarede ”i nogen grad vigtigt”, og ingen svarede, at det enten slet ikke eller kun i mindre grad er vigtigt.
  • Tidsfrister i kræftpakkeforløb skal overholdes i alle regioner: 89 pct. svarede ”i høj grad vigtigt,” 9 pct. svarede ”i nogen grad vigtigt”, og 1 pct. svarede, at det kun i mindre grad er vigtigt.
  • Alle regioner skal overholde tidsfrister for tilbud om screening af kræft (fx screening for brystkræft): 86 pct. svarede ”i høj grad vigtigt,” 12 pct. svarede ”i nogen grad vigtigt”, og 2 pct. svarede, at det kun i mindre grad er vigtigt.
  • Kræft skal opdages tidligere: 86 pct. svarede ”i høj grad vigtigt,” 12 pct. svarede ”i nogen grad vigtigt”, og 2 pct. svarede, at det kun i mindre grad er vigtigt.

Læs hele rundspørgen her: 

Brugerpanelsundersøgelse 2022