Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Mange søger ikke læge trods alarmsymptomer

25-07-2016
Langvarig hoste, åndedrætsbesvær og blodig hoste. Det er symptomer, som burde få enhver til straks at søge læge. Sådan er det bare ikke, og slet ikke hvis man ryger. Det viser svarene i en stor spørgeskemaundersøgelse, som forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet står bag.

Personer, der ryger, er mindre tilbøjelige til at søge læge med deres luftvejssymptomer. Hvorfor det er sådan, svarer undersøgelsen ikke på.

Man hører det igen og igen; Danskerne er for længe om at søge læge. At der er noget om snakken bekræfter en ny undersøgelse. Ifølge den er det under halvdelen, som bestiller tid hos deres praktiserende læge, selv om de oplever alvorlige symptomer fra luftvejene.

Det er bekymrende, mener Lisa Maria Sele Sætre, der er læge og forskningsassistent på Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet og står bag undersøgelsen:                           

- Vi kan se, at det eksempelvis kun er halvdelen af dem, der hoster blod op, som går til læge. Blodigt opspyt er et alvorligt symptom, som kan være tegn på blandt andet lungekræft, og derfor er det bekymrende, at så mange ikke vælger at søge læge. Og det gør det ikke mindre bekymrende, at det i særlig grad er rygerne, der ikke gør det, siger hun.

Lisa Maria Sele Sætre har undersøgt, hvor ofte danskerne reagerer på alarmsymptomer gennem en spørgeundersøgelse, som ca. 49.700 danskere har svaret på. I alt havde 7.870 oplevet symptomer fra luftvejene, som burde få alarmklokkerne til at ringe, men i gennemsnit var det kun ca. 40 pct., som havde kontaktet deres praktiserende læge. Det kan være problematisk, da kræft, der opdages tidligt, er nemmere at behandle.  

Rygere søger mindre læge

Åndenød var det symptom, som kunne få flest til læge (50 pct.), mens langvarig hæshed fik færrest af sted (27 pct.). Uanset symptom var det tydeligt, at de, der ryger, var mindst tilbøjelige til at søge læge. Faktisk gik rygerne halvt så meget til læge som ikkerygere, der oplevede symptomer fra luftvejene. Hvorfor det er sådan, svarer undersøgelsen ikke på, men der kan ifølge Lisa Maria Sele Sætre være flere teorier.

- Det kan være fordi, rygerne føler, at det er pinligt eller måske frygter, at de alligevel skal op til lægen og have at vide, at det er deres egen skyld. Det kan også være, at de tænker, at det er helt normalt at hoste, når man ryger. Vi ved det ikke, men det kunne være interessant at undersøge, siger Lisa Maria Sele Sætre.

Ikke bare rygning, men også alkohol, spiller ind i forhold til lægebesøg. Jo mere alkohol svarpersonerne drak, jo mindre tilbøjelige var de til at søge læge med deres symptomer. Og kvinder søgte oftere læge end mænd. 

Artiklen er offentliggjort i BMC Family Practice. Læs den her

Læs mere om symptomer på kræft