Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nu skal det forsømte indhentes

16-06-2020
Coronakrisen har medført et markant fald i antallet af henvisninger og udredninger af patienter for kræft på sygehusene. Nu skal alle sejl sættes til for at få det forsømte indhentet, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.
Forside af rapport

Antallet af patienter, der henvises til udredning for kræft er dykket kraftigt under coronakrisen. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der udkom forleden.

Antallet af patienter, der henvises til udredning for kræft er dykket kraftigt under coronakrisen. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, der udkom forleden.

-  Vi ved, at hurtig behandling af kræft redder liv. Jo før, des bedre er hovedreglen. Derfor er det vigtigt, at det forsømte indhentes hurtigt, siger Jesper Fisker.

Jesper Fisker siger, at han frygter, at faldet ellers kan få uheldige konsekvenser for patienternes muligheder for helbredelse og overlevelse.

 Behandling og udredning af kræft og af andre livstruende sygdomme var friholdt for den omlægning, der skete af det øvrige sundhedsvæsen. Men Sundhedsstyrelsens rapport viser en faldende kurve, hvor der i uger med færrest henvisninger blev henvist en tredjedel færre til hospitalerne end før nedlukningen af sundhedsvæsenet. 

Jesper Fisker

44 mennesker dør hver dag af kræft. Derfor virker det helt skævt, at opmærksomheden fortsat rettes mod antallet af dødsfald med corona, som er tæt på nul. Vi skal følge udviklingen på kræftområdet tæt, siger Jesper Fisker.

Kræft holder ikke pause
-  Der er desværre ingen grund til at tro, at kræft holder pause på grund af corona. Derfor skal vi have forholdene normaliseret uden tøven, siger Jesper Fisker.

Antallet af henvisninger stiger i løbet af den undersøgte periode, der slutter i begyndelsen af maj. Her er der dog fortsat 15 pct. færre henvisninger end før nedlukningen.

- 44 mennesker dør hver dag af kræft. Derfor virker det helt skævt, at opmærksomheden fortsat rettes mod antallet af dødsfald med corona, som er tæt på nul. Vi skal følge udviklingen på kræftområdet tæt, siger Jesper Fisker.

Gå til lægen
Jesper Fisker udtrykker tilfredshed med, at Sundhedsstyrelsen er opmærksom på det utilsigtede dyk. Det samme er regionerne og de praktiserende læger.

- Både myndigheder og lægernes organisationer har allerede tidligt i coronakrisen sammen med os opfordret borgerne til at søge læge, hvis de mærker forandringer i kroppen, der kan være tegn på kræft, siger Jesper Fisker.

På tidspunkter var det imidlertid svært at komme til hos den praktiserende læge, måske fordi de har manglet værnemidler og derfor ikke har kunnet tilse patienter i samme omfang som normalt.

- Det problem er heldigvis løst nu, så nu handler det om to ting. At få patienter til lægen. Og om at sikre at hospitalerne har tilstrækkelig med kapacitet til at udrede og behandle den pukkel af kræftpatienter, som måske melder sig, siger Jesper Fisker.

Vi kunne godt ønske os, at Sundhedsstyrelsen, regioner og læger gjorde endnu mere for at signalere, at sundhedsvæsenet igen er åbent, og at patienterne trygt kan henvende sig.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Informationskampagner
Sundhedsstyrelsen skriver i rapporten, at den vil have skærpet fokus på, hvorvidt personer som har behov for udredning og behandling forsat afholder sig fra at søge hjælp i sundhedsvæsenet. Styrelsen gør opmærksom på, at det kan få konsekvenser for overlevelsen.

 Kræftens Bekæmpelse har gennemført flere informationskampagner i både trykte og sociale medier, der opfordrer borgerne til at være opmærksomme på tegn på kræft og til at søge læge. Blandt andet i forbindelse med fars dag.

- Vi kunne godt ønske os, at Sundhedsstyrelsen, regioner og læger gjorde endnu mere for at signalere, at sundhedsvæsenet igen er åbent, og at patienterne trygt kan henvende sig. Sundhedsvæsenet gør hvad man kan for at beskytte patienterne mod corona-smitte. Og at der er kapacitet til at behandle akutte livstruende sygdomme som kræft, siger Jesper Fisker.

- Vi i Kræftens Bekæmpelse medvirker gerne til initiativer, der kan bidrage til at få normaliseret forholdene, slutter Jesper Fisker.

Udviklingen i antal henvisninger til kræftpakkeforløb