Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Ny stor undersøgelse af højspændingsledninger og leukæmi hos børn

05-09-2018
Øger magnetiske felter fra højspændingsledninger risikoen for leukæmi hos børn? Det har videnskaben længe søgt svar på. I en ny stor international undersøgelse, der samler alle hidtil gennemførte undersøgelser, finder forskerne en let øget risiko for leukæmi for børn, der bor tæt ved ledningerne – og de viser, at sammenhængen ikke kan forklares med de elektromagnetiske felter.

Ny stor undersøgelse af højspændingsledninger og leukæmi hos børn med deltagelse af bl.a. professor Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet. Foto: Tomas Bertelsen

Igennem flere år har forskere verden over diskuteret, om de elektromagnetiske felter fra højspændingsledninger øger risikoen for leukæmi hos børn, der bor nær dem. 

Resultaterne har været modstridende, og derfor er magnetfelter fra højspændingsmaster i dag klassificeret som ”muligvis kræftfremkaldende” af Verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftforskningsinstitut IARC. Den kategori betyder, at man mangler forskning, der endegyldigt viser, om felterne er årsag til kræft eller ikke. 

Men nu gør en ny undersøgelse os lidt klogere. I en stor såkaldt meta-analyse, samler forskere fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse data fra de i alt 13 internationale undersøgelser, der tidligere er foretaget indenfor området. I alt har forskerne undersøgt data fra godt 29.000 børn med leukæmi og godt 68.200 kontroller. 

Konklusionen er at børn, der bor tæt ved højspændingsledninger – målt som under 50 meter eller tættere – har en lille øget risiko for at udvikle leukæmi. En sammenhæng, som ifølge undersøgelsen dog ikke kan forklares med de elektromagnetiske felter fra ledningerne. 

Den konklusion er forskerne kommet frem til ved at anvende alle de oplysninger, der var indsamlet om børnene og deres liv.

Gennem statistiske analyser har forskerne undersøgt, om der er en sammenhæng mellem hver enkelt af faktorerne og børnenes risiko for leukæmi – eller om sammenfaldet mellem de to var tilfældigt. Og analyserne viser altså, at den øgede risiko for leukæmi ikke kunne forklares med hverken de elektromagnetiske felter eller andre af de forhold, der er indsamlet i de 13 bagvedliggende studier. 

Ukendt årsag
Den nye forskning giver anledning til, at man overvejer om, der kan være andre årsager end dem, man hidtil har set på, som er skyld i den øgede risiko for leukæmi. Det mener en af landets førende eksperter i elektromagnetisk stråling og kræft, Christoffer Johansen. Han er forsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor og overlæge ved Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Han er rådgiver for Sundhedsstyrelsen i spørgsmål om magnetfelter og helbred og har deltaget i den nye forskning sammen med en række internationale kolleger: 

– Vi har ikke svaret på, hvad der er skyld i den let øgede risiko for leukæmi hos børnene. I undersøgelsen kan vi se, at der i de senere år er sket et fald i antallet af børn, der får leukæmi, og som bor tæt ved højspændingsledninger. Måske er forklaringen ændringer i livsstil eller miljø – eller en kombination af flere faktorer. Lige nu ved vi det simpelthen ikke, men der er behov for at undersøge det nærmere, siger Christoffer Johansen. 

Hvis det er en faktor, man ikke før har haft fokus på, der er årsag til den øgede risiko for leukæmi, kan det også have haft indflydelse på tidligere konklusioner, siger Christoffer Johansen: 

– Vores nye undersøgelse rejser spørgsmålet om de resultater, der tidligere har vist en sammenhæng mellem højspændingsledninger og kræft hos børn, måske har manglet viden om nogle vigtige faktorer i børnenes liv og hverdag, som reelt er det, der har ført til konklusionen om en sammenhæng. Det er naturligvis et spørgsmål, som det er interessant at undersøge nærmere, så vi ved, hvad vi skal gøre for at mindske risikoen for, at børn bliver syge, siger Christoffer Johansen.

Resultaterne er offentliggjort her: Amoon AT. et al.: Proximity to overhead power lines and childhood leukaemia: an international pooled analysis. Br J Cancer. 2018 May 29, Epub ahead of print.

Det har forskerne undersøgt

Det er altså stadig uvist, hvad årsagen er til den let øgede risiko for leukæmi, som forskerne i den nye undersøgelse har vist, hos de børn der bor tæt ved højspændingsledninger. Og der kan være mange ting, der måske spiller ind på børnenes helbred foruden højspændingsledningerne. Forskerne har derfor undersøgt en lang række forhold – både noget man ved, kan have betydning for risiko for leukæmi hos børn og nogle forhold, som ikke umiddelbart er forbundet med en øget risiko.

De har blandt andet taget højde for en række sociale og økonomiske faktorer, om børnene bor i enkeltfamiliehuse eller lejlighed, hvor mange gange de er flyttet, og i hvor høj grad de er udsat for støj og forurening fra nærliggende trafikerede veje. Men ingen af parametrene kunne altså forklare den let øgede leukæmirisiko hos børnene.

Bag om forskningen

Den nye undersøgelse er en såkaldt meta-analyse, der samler viden fra en række andre studier. Forskerne har på den måde set på data fra 13 studier, som er udført i perioden 1993-2016 og som inkluderer patienter diagnosticeret med kræft tilbage i 1960’ne og frem til 2014.