Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nye pårørende får hjælp fra erfarne pårørende med støtte fra Knæk Cancer

02-11-2018
Det kan være rigtig hårdt at være pårørende til en kræftpatient. Derfor kan familie og venner have brug for hjælp til at håndtere den nye hverdag og livssituation. Et nyt forskningsprojekt, som får støtte fra Knæk Cancer 2018, skal klæde pårørende godt på til forløbet.
Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet

På Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet skal blodkræftpatienter ofte igennem et langvarigt behandlingsforløb, hvilket kan være en stor belastning for de pårørende. Foto: Dinne Leth-Miller

Livet kan ændre sig markant, når man får diagnosen ’kræft’. Det gælder ikke kun for den syge, men også for de pårørende. Ud over alle bekymringerne har familie og venner ofte mange praktiske opgaver såsom kørsel til hospitalet, hjælp under behandlingen, indkøb og madlavning – og oveni det skal de passe et arbejde. Det er en stor byrde, som forskningsleder Mary Jarden med støtte fra Knæk Cancer vil forsøge at gøre lidt lettere.

- De pårørende tilsidesætter deres egne behov for at være der for den syge. De kan have svært ved at sove, og de er angste og bekymrede. Nogle af dem får ikke spist nok, de har svært ved at passe deres arbejde og dropper deres træning. De vil det gerne, men vi hører også, at de godt kunne tænke sig, at nogen tog sig af dem. De er ofte meget alene med tingene, siger Mary Jarden, der er lektor og forskningsleder på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet.

Vil du vide mere om, hvordan man som pårørende kan håndtere et kræftforløb:
Voksen og pårørende

Erfarne pårørende som ambassadører
Forskningsleder Mary Jarden og hendes kolleger på Rigshospitalet vil nu udvikle en ordning, som skal hjælpe de pårørende. Idéen er, at pårørende til færdigbehandlede patienter skal hjælpe nye pårørende, så de bliver bedre klædt på til forløbet. De erfarne pårørende skal fungere som en slags ambassadører, der kan fortælle de nye pårørende, hvad de kan forvente under behandlingsforløbet.

Forskningsleder Mary Jarden

Forskningsleder Mary Jarden har fået støtte fra Knæk Cancer til at gennemføre et projekt, som skal hjælpe pårørende. Foto: Dinne Leth-Miller

- Vi har professionelle læger og sygeplejersker ansat på afdelingen, som kan fortælle om symptomerne og behandlingen, men de pårørende har også brug for en social støtte. De har et ønske om at tale med andre pårørende. Erfarne pårørende kan fortælle, hvordan de selv har oplevet forløbet. De kan give nogle gode råd om, hvad de selv ville have gjort anderledes, fortæller forskningsleder Mary Jarden.

Det kan for eksempel være råd om, hvordan man bedst håndterer behandlingsforløbet, hvordan man passer på sig selv og den syge, og hvordan man i størst muligt omfang opretholder sin dagligdag.

Det vigtigste er dog at lytte og fokusere på den nye pårørendes behov.

Færre bekymringer og bedre livskvalitet
Det vil være pårørende til blodkræftpatienter, som skal deltage i forskningsprojektet. Blodkræftpatienter skal ofte igennem et langt og intensivt forløb med kemoterapi, som svækker dem og giver store bivirkninger. Samtidig foregår et stigende antal behandlinger ambulant eller hjemme i eget hjem. Det stiller store krav til de pårørende at skulle igennem sådan et forløb. Derfor kan de have brug for støtte til at håndtere den nye hverdag og livssituation.

- Vi kan ikke tage bekymringerne fra de pårørende, men vi vil gerne være bedre til at forberede dem på, hvad der skal ske, og hvad de selv skal gøre. Vi håber, at det kan være med til at forbedre deres livskvalitet, fordi vi kan reducere deres angst og risiko for depression, og de får bedre ved at sove og færre bekymringer. De pårørende bliver også bedre til at støtte patienten, når de selv føler sig hørt og set, siger forskningsleder Mary Jarden.

I Danmark findes der flere tilbud om hjælp og støtte til pårørende i for eksempel Kræftens Bekæmpelse og andre patientforeninger, men ifølge Mary Jarden findes der endnu ikke nogen formaliseret pårørende-til-pårørende-støtte inden for blodkræft.

Vil du vide mere om Kræftens Bekæmpelses støttemuligheder til pårørende:
Rådgivning

Støtte fra Knæk Cancer betyder enormt meget
Forskningsleder Mary Jarden fra Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet får 1.900.000 kroner fra Knæk Cancer 2018 til sit forskningsprojekt, og det kommer til at køre i tre år. I løbet af den tid skal hun blandt andet finde ud af, hvordan man bedst rekrutterer og uddanner erfarne pårørende, og så skal der laves en ”pårørendezone” på hospitalet, hvor både nye og erfarne pårørende har mulighed for at mødes med hinanden sammen med en sygeplejerske.

-Pengene fra Knæk Cancer betyder enormt meget. Vi får en reel mulighed for at kunne gøre noget for de pårørende. Vi håber også at kunne få et nationalt og internationalt samarbejde bygget op omkring projektet. Vi ville slet ikke kunne løfte det her projekt uden økonomisk støtte, siger Mary Jarden.

Vil du vide mere om, hvad pengene fra Knæk Cancer 2018 går til:Det går pengene til