Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Nyt kræftcenter uddeler 2,5 mio. kroner til netværk og samarbejde

03-10-2017
Det nystartede Danish Comprehensive Cancer Center har netop sat gang i den første ansøgningsrunde for kræftforskere og klinikere, der søger støtte til etablering af nationale tværfaglige miljøer, netværk og kompetenceudvikling.

Styregruppen forventer at bevilge støtte til 10-12 aktiviteter her i november, siger Cai Grau, formand for fagligt udvalg i DCCC.

Bedre samarbejde mellem parterne på kræftområdet, hurtigere omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis og bedre muligheder for at tiltrække store, eksterne bevillinger til kræftforskning. Det er målsætningerne for det nye Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), der netop har sat gang i den første ansøgningsrunde for forskere og klinikere.

Ansøgningsfristen er den 1. november, og centrets styregruppe uddeler op til 2,5 mio. kr. til etablering af nationale tværfaglige miljøer, netværk og kompetenceudvikling inden for kræftområdet.

- DCCC støtter ikke forskning, men derimod etablering af netværk og aktiviteter, der kan styrke samarbejdet om forskning på tværs af landet eller forbedre ansøgningerne til større forskningsprojekter. Eksempler på aktiviteter kan være alt fra afholdelse af nationale kongresser til coaching af tværfaglige forskergrupper i før-ansøgningsprocesser, og vi ser frem til at modtage de første ansøgninger, siger Anne Bukh, formand for styregruppen i DCCC.

Støtte til 10-12 aktiviteter i første runde

Der kan søges om op til 200.000 kroner til én aktivitet, og de indkomne ansøgninger prioriteres af styregruppen i DCCC. Forventningerne er store til den første ansøgningsrunde.

- Vi kan gøre kræftbehandlingen stærkere i Danmark, hvis vi bliver bedre til at arbejde sammen på tværs af landet og eksempelvis knytter forskningsmiljøerne på universiteterne tættere til dem, der skal bruge behandlingen i praksis. Potentialet for et styrket, tværfagligt samarbejde er stort, og styregruppen forventer at bevilge støtte til 10-12 aktiviteter her i november, siger Cai Grau, formand for fagligt udvalg i DCCC.

For at komme i betragtning skal aktiviteten, der søges støtte til, være tværfaglig og have nationalt sigte, det vil sige involvere flere hospitaler og universiteter. 

Danish Comprehensive Cancer Center
 • Danish Comprehensive Cancer Center skal bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark ved at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning gennem styrket samarbejde og koordinering af kræftforskningen samt ved at øge adgangen til international finansiering og partnerskaber
 • Centeret skal desuden medvirke til, at ny viden og nye behandlingsmetoder udbredes hurtigere og mere systematisk på tværs af landet, så vejen fra forskning til klinik forkortes.
 • Centret finansieres med fem mio. kr. årligt af staten. Derudover har Kræftens Bekæmpelse afsat to mio. kr. årligt de næste fem år til at drive centret.

Læs mere om DCCC:

Danish Comprehensive Cancer Center

Støtte til aktiviteter

DCCC støtter etablering af nationale, tværfaglige miljøer og netværk inden for kræftområdet samt national, tværfaglig kompetenceudvikling blandt kræftforskere og klinikere. Det kan eksempelvis være i form af støtte til:

 • Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter
 • Aktiviteter i nationale tværfaglige netværk
 • Før-ansøgningsprocesser, eksempelvis coaching eller speeddating 
  Forberedelse af store ansøgninger til nationale projekter inden for DCCC’s virkefelt
 • Forberedelse af nationale og multidisciplinære, investigator-initierede studier
 • Afholdelse af nationale kongresser, kurser, webseminar og symposier inden for kræftrelaterede emner
 • Udvikling af nationale tværfaglige kompetenceudviklende initiativer, herunder e-læring
 • Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet, for eksempel i form af ”rejsehold”, der afholder tværfaglige kurser i nye behandlingsmetoder rundt i landet
Sådan søger du om støtte
 • Du kan ansøge om op til 200.000 kroner til aktiviteter, og første frist for ansøgning er den 1. november 2017
 • Aktiviteten skal involvere flere specialer og/eller discipliner og/eller bygge bro mellem basal og klinisk forskning. Aktiviteten skal involvere partnere øst og vest for Storebælt samt mindst tre hospitaler/regioner og/eller to universiteter
 • Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, beskrivelse af ansøger og de deltagende parter og et budget. De indkomne ansøgningerne prioriteres af styregruppen for DCCC
 • Der kan ansøges fire gange årligt i forbindelse med møder i styregruppen for DCCC. Ansøgningerne skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger forud for hvert styregruppemøde
 • Send en mail til dccc.ansoegning@rm.dk for at få tilsendt et ansøgningsskema. Du kan også ringe til sekretariatschef Louise Øhlenschlæger på tlf. 4014 1849