Gå til sygdomsliste

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske cigaretter m.v. (implementering af markedsovervågningsforordningen)

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på forslaget, der implementerer markedsovervågningsforordningen i Lov om tobaksvarer m.v.
Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Hvert år mister ca. 13.000 danskere livet pga. tobak, og der er fortsat mange børn og unge, som ryger. Der kommer løbende nye produkter med tobak og nikotin på markedet, som gør børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med tobak og rygning.

Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at Sikkerhedsstyrelsen nu får mulighed for at udtage produkter til kontrol ved brug af skjult identitet og ultimativt blokere hjemmesider, der sælger ulovlige produkter. Det er vigtige værktøjer til at styrke kontrollen og markedsovervågningen af tobak og mindske andelen af ulovlige produkter på markedet.

I dag findes et stort udvalg af tilbehør på markedet, som anvendes sammen med tobak og lignende produkter. Det gælder f.eks. hardware-delen til opvarmet tobak, papir til hjemmerul og andre former for tilbehør. Meget af dette tilbehør har egenskaber, der gør tobakken tillokkende for børn og unge ved hjælp af f.eks. smag eller farver. Derfor mener vi, at markedsovervågningen også skal inkludere tilbehør, så det kan udtages til kontrol ved brug af skjult identitet, og så man kan blokere hjemmesider, der sælger ulovligt tilbehør.
Det betyder f.eks., at §1 afsnit 2, §35 bør omfatte alle produkter og alle former for tilbehør omfattet af Lov om tobaksvarer m.v. og Lov om elektroniske cigaretter.

I loven fremgår det ikke tydeligt, hvorvidt tobakssurrogater er omfattet af markedsovervågningen, som f.eks. muligheden for at udtage produkter til kontrol ved hjælp af skjult identitet.
Vi opfordrer derfor til, at det sikres, at alle produkter med tobak og nikotin, som ikke er godkendt som lægemidler, omfattes af hele forordningen.
For at sikre en effektiv markedsovervågning opfordrer vi desuden til, at der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til Sikkerhedsstyrelsens arbejde, da især overvågningen af produkter på danske og udenlandske hjemmesider er ressourcekrævende.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef