Gå til sygdomsliste

Høring - opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer

Høring – opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med kommentarer til opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer.

WHO’s rammekonvention om tobaksforebyggelse (FCTC, Framework Convention on Tobacco Control) er verdens første konvention på sundhedsområdet, og konventionens betydning for forebyggelse af kræft, hjerte-/kar- og lungesygdomme kan næppe overvurderes. Danmarks og EU’s underskrivelse var den konkrete anledning til, at der blev indført aldersgrænser for køb af tobak i Danmark.

Konventionen forpligter landene på en lang række betydningsfulde instrumenter til at mindske rygning og dermed alvorlig sygdom. Denne protokol imødegår illegal handel med tobak, og Kræftens Bekæmpelse opfordrer til at tiltræde protokollen. Kræftens Bekæmpelse opfordrer endvidere til, at der bliver øget fokus på denne vigtige konvention, som forpligter landene til at udarbejde handleplan for at mindske tobaksforbruget. 


Med venlig hilsen 

Mette Lolk Hanak
Afdelingschef