Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter og rulletobak mv.

Høring over udkast til bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter, rulletobak mv.
Kræftens Bekæmpelse har med interesse læst udkast til bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter, rulletobak mv.

Det er positivt, at man med implementeringen af EU's tobaksvaredirektiv tager de første skridt hen mod en regulering af tilsætningsstoffer i tobak. Men de foreslåede ændringer beskytter ikke børn og unge i tilstrækkelig grad. Det bør sikres, at det ikke fremover er tilladt at tilsætte kemikalier og stoffer, som f.eks. lakrids, kakao og vanillin, der gør det nemmere for børn at begynde at ryge ved at få tobaksrøgen til at smage bedre, få røgen til at føles mildere eller som øger nikotinoptaget og dermed afhængigheden.

Udkastet til bekendtgørelsen omfatter også cigaretpakkens udformning. Det fremgår, at man i Danmark kun indfører minimumskravene fra EU´s tobaksvaredirektiv. Kræftens Bekæmpelse finder det problematisk, at man derved fortsat tillader tobaksindustrien at bruge cigaretpakken som reklamesøjle, der gør rygning attraktivt for børn og unge. I dag er bruges emballagen i tobaksindustriens markedsføring og tiltrækker nye, unge rygere. Der kommer hele tiden nye designs til, og pakken udformes med hologrammer, farver og mønstre, der frister børn og unge (bilag 1).   

Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at Danmark på lige fod med Storbritannien, Irland og Frankrig indfører neutrale cigaretpakker (bilag 2) i forbindelse med implementeringen af tobaksdirektivet.  Dette er også i tråd med WHO´s rammekonvention om tobakskontrol artikel 11 og 13, der har til hensigt at sikre, at forbrugerne oplyses bedst muligt, og at pakkens design og udformning ikke er vildledende eller salgsfremmende.  På neutrale cigaretpakker fremstår det enkelte cigaretmærke (brand) med standardskrift. Mønstre, hologrammer, citater og farver er ikke tilladt, men erstattet af en grøn-brunlig baggrundsfarve. Dermed sikrer man, at pakkerne ikke lokker børn og unge, samtidig med at voksne rygere fortsat kan købe det cigaretmærke, de plejer. Neutrale pakker forstærker effekten og synligheden af pakkernes billedadvarsler. Norge er ved at indføre neutrale pakker. I Australien indførtes det i 2012. Her har de neutrale cigaretpakker medvirket til, at landet nu har den laveste andel af unge rygere, siden de begyndte at måle dette for 30 år siden.

Med venlig hilsen
Mette Lolk Hanak
Afdelingschef

Bilag