Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedrørende bekendtgørelser til ni professionsbacheloruddannelser

Kræftens Bekæmpelse følger med stor interesse revisionen af de sundhedsfaglige professionsuddannelser, da det er altafgørende at sundhedspersoner, der møder kræftpatienter og deres pårørende, har kompetencer inden for rehabilitering, palliation, kost og ernæring samt kommunikation og inddragelse. Kræftens Bekæmpelse vil hermed pege på en række områder, hvor vi mener bekendtgørelserne bør skærpes.

Rehabilitering og palliation

Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter er væsentlige fagprofessionelle for kræftpatienter i palliative forløb. Det er derfor vigtigt, at disse fagprofessionelle, i deres grunduddannelse, erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer i at vurdere palliative behov og får kendskab til deres lindringsmuligheder.

Kræftens Bekæmpelse har gennemført en undersøgelse af kræftpatienters oplevelse af den palliative fase af sygdomsforløbet. Undersøgelsen viser, at ca. hver 3. kræftpatient oplever at få utilstrækkelig hjælp i forbindelse med symptomer:

*  22 % oplyser at de ikke får tilstrækkelig hjælp ved smerter.
*  30 % får ikke hjælp for depression
*  31% får ikke hjælp til ernæring.
*  Hver 3. kræftpatient, oplever ikke, at sygehuspersonalet inddrager de pårørende på en god måde.

Det er Kræftens Bekæmpelses opfattelse, at de hidtidige grunduddannelser ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret palliation, som den kerneopgave- og kompetence, patienter og pårørende efterspørger på tværs af sundhedsvæsenet.

Både Sundhedsstyrelsen og Danske Multidisciplinære Cancergruppe for Palliation (DMCG PAL) har de seneste år skærpet fokus på kompetenceudviklingen i palliation på relevante sundhedsfaglige grunduddannelser. DMCG PAL har mellem 2012 og 2014 udarbejdet kompetenceprogrammer for såvel sygeplejersker som fysioterapeuter. Kræftens Bekæmpelse finder det vigtigt, at disse programmer anvendes af de forskellige professionshøjskoler, og indgår som en fast og beskrevet del af pensum.

Deltagelse i hverdagslivet er af stor betydning for kræftpatienter, ikke mindst i relation til rehabilitering og palliation. Det kan derfor undre, at rehabilitering og palliation ikke er nævnt i relation til viden og færdigheder i målene for læringsudbyttet i bacheloruddannelsen i ergoterapi.

I bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi savnes rehabilitering nævnt under viden.

I bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje kan det undre at palliation kun nævnes i forbindelse med viden. En betydelig del af borgere, på tværs af sundhedsvæsenet, er i en palliativ fase, og det er derfor ganske centralt at kommende sygeplejersker erhverver sig såvel færdigheder som kompetencer i palliation i forbindelse med deres grunduddannelse.

I bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi savnes palliation under såvel viden som færdigheder og kompetencer.

Kost og ernæring til kræftpatienter

En betydelig del af kræftpatienter vil i løbet af deres kræftforløb have behov for vejledning i kost og ernæring for at komme godt igennem behandling og rehabilitering. I den palliative fase vil de fleste kræftpatienter ligeledes have brug for en indsats på dette område. Det kan derfor undre, at bekendtgørelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed hverken nævner palliation under overskrifterne viden, færdigheder eller kompetencer.

Kommunikation og inddragelse

Kræftens Bekæmpelse mener, at det for samtlige ni fagprofessioner er væsentligt at opnå viden, færdigheder og kompetencer om såvel kommunikation som inddragelse af patienter og pårørende i løbet af grunduddannelsen. Derfor er det særdeles relevant, ikke blot at nævne kommunikation, men også læring om inddragelse af patienter og pårørende, i bekendtgørelserne.

Med venlig hilsen

Laila Walther
Chef for Patient- & Pårørendestøtte

Orginal høringssvar