Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses høringssvar til ny bekendtgørelse om indsamling mv. samt forslag til til ændring af bekendtgørelsen om forretningsorden for Indsamlingsnævnet

Høring: Udkast til forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Indsamlingsnævnet

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at afgive høringssvar til det fremsatte forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. samt til forslag til ændring af bekendtgørelsen om forretningsorden for Indsamlingsnævnet.

Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig i al væsentlighed indholdet i de fremsendte bekendtgørelser, som afspejler, at der er foretaget en række konsekvensændringer som følge af lov nr. 81 af 30. januar 2019 og lovforslag nr. L 42, som træder i kraft 1. marts 2020.

I forhold til det foreliggende forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. har vi dog følgende bemærkninger: 

1. Kræftens Bekæmpelse har bemærket, at forslaget til ny bekendtgørelse ikke længere indeholder en tidsfrist for ansøgning om tilladelse til indsamling. Det fremgår af den gældende bekendtgørelse § 2, stk. 1, at dette skal ske senest to uger før indsamlingens start, hvilket synes at være en god og væsentlig oplysning for personer, der påtænker at ansøge om tilladelse til indsamling.

2. Kræftens Bekæmpelse har endvidere bemærket, at der i forbindelse med indsamlinger, der foretages ved opstilling af indsamlingsbøsser, men hvor der ikke er tale om husindsamlinger eller gadeindsamlinger, skal ske oplysning til indsamlingsnævnet om, hvor indsamlingsbøsserne er opstillet, og hvis indsamlingsbøsserne opstilles ved en virksomhed, at der skal ske oplysning om virksomhedens CVR-nummer. Dette krav til detaljerede oplysninger med hensyn til oplysning om opstillingslokaliteter/CVR-numre vil være en væsentlig skærpelse og gøre det vanskeligt at agere – især i forbindelse med lokalt funderede aktiviteter, som foretages i organisationer med en tilladelse i henhold til indsamlingslovens § 4.

Kræftens Bekæmpelse er bekymret for, at denne nye bestemmelse vil udgøre en tung administrativ byrde og dermed vil kunne virke begrænsende for frivilligt forankrede lokale aktiviteter i for eksempel Kræftens Bekæmpelses lokalforeninger.

Det er endvidere uklart, hvordan disse oplysninger i praksis forventes indgivet til indsamlingsnævnet og af hvem, såfremt der er tale om landsdækkende kampagner med differentierede frivilligt forankrede lokale aktiviteter. Og om det alene gælder hvis der sker anvendelse af de traditionelle indsamlingsbøsser, som ellers primært anvendes ved husstands- og gadeindsamlinger?

3. Kræftens Bekæmpelse går ud fra, at der fortsat vil blive ført en offentlig tilgængelig fortegnelse på Indsamlingsnævnets hjemmeside over tilladte indsamlinger og organisationer, der kan foretage indsamling efter indsamlingslovens § 4, da dette giver en tryghed og sikkerhed for borgere og virksomheder, der påtænker at støtte op om en indsamling. Og at Indsamlingsnævnet ikke alene vil offentliggøre kontooplysninger og oplysninger om eventuelle mobile betalingsløsninger, som det fremgår af forslagets § 6, stk. 4.

4. Endelig stiller Kræftens Bekæmpelse sig undrende over for, at aldersgrænsen for indsamlere i forbindelse med husindsamlinger og gadeindsamlinger i henhold til § 15, stk. 1, pkt. 2 sænkes, således at børn under 11 år må samle ind, hvis de følges to og to. Kræftens Bekæmpelse finder, at den hidtidige bestemmelse om, at børn mellem 11 og 18 år må samle ind, hvis de følges to og to, har været fornuftig og vil derfor opfordre til, at denne bestemmelse videreføres. 

Med venlig hilsen

Ken H. Andersen

Fundraisingchef, Kræftens Bekæmpelse