Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske cigaretter m.v.

Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Hvert år mister ca. 13.000 danskere livet pga. tobak, og der er fortsat mange børn og unge, som ryger. Der kommer løbende nye produkter med tobak og nikotin på markedet, som gør børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med tobak og rygning.
Kræftens Bekæmpelse bakker derfor op om at bringe kontrol- og gebyrordningen på tobaksområdet i overensstemmelse med den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Det vil styrke kontrollen og markedsovervågningen af tobak og lignende produkter.

Det er positivt, at kontrol med tobaksvarer og e-cigaretter omlægges til risikobaseret tilsyn, så der kan tages højde for markedsudviklingen og udfordringer med særlige produkter. Men ved overgangen til et risikobaseret kontrolsystem bør det sikres, at ændringen ikke medfører, at der samlet set kommer færre ressourcer til området. Det er vigtigt, at der også fremover er tilstrækkeligt med økonomiske ressourcer til at fastholde eller øge kontroltrykket på tobaksområdet afhængigt af markedsudviklingen.

Vi finder det også relevant, at Sikkerhedsstyrelsen nu får adgang til at udstede markedsføringsforbud over for tobakssurrogater, som ikke overholder gældende lovgivning. Det vil øge incitamentet til at overholde lovgivningen, hvis det ikke længere er muligt at have indtjening på ulovlige produkter, mens sagen behandles.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer desuden til, at man indfører et egentligt licenssystem ved salg af tobak, e-cigaretter og nikotinposer i forbindelse med den ændrede gebyrstruktur og registreringen af forhandlere. Dvs. en tilladelse til at sælge produkterne, som forhandleren skal ansøge om og betale for, og som kan fratages forhandleren, hvis loven brydes. Det er et vigtigt tiltag, som kan gøre tobak mindre tilgængeligt for især børn og unge samt sikre bedre overholdelse af reklameforbud og aldersgrænser.

Vi er generelt bekymrede for markedsføring og salg af tobak, e-cigaretter og nikotinposer på internettet og opfordrer derfor til, at man i overensstemmelse med WHO´s anbefalinger indfører et forbud mod online salg af alle disse produkter. Det vil medvirke til at gøre tobak og lignende produkter mindre tilgængelige for børn og unge.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef