Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. Revideret vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Kræftens Bekæmpelse er glade for, at regeringen i Finanslov 2020 har afsat midler til en udvidelse af HPV-vaccinationstilbuddet med drenge født 2006 og første halvdel af 2007 samt 18-25 årige mænd, der har sex med mænd. Kræftens Bekæmpelse bemærker, at tilbuddet stadig ikke omfatter alle drenge op til 18 år og desuden kun i en toårig periode. Det er ærgerligt, når hovedkonklusionen fra Sundhedsstyrelsens MTV rapport var, at det betaler sig at forebygge kræft ved brug af HPV-vaccination til drenge.
Kræftens Bekæmpelse vil fortsat påpege, at der er behov for at udvide HPV-vaccinationstilbuddet til alle drenge født i årgangene 2005, 2004, 2003 og 2002 og indtil drengene fylder 18 år. Drenge og piger bør stilles lige. Kræftens Bekæmpelse så gerne, at mange drenge opnår at blive vaccineret inden seksuel debut, hvor risikoen for at blive smittet med human papilloma virus (HPV) starter.
Kræftforebyggelse bør ikke bero på forældrebetaling, det skaber social ulighed i sygdom, når drengene bliver voksne. Som det ser ud nu, skal forældre til drenge ældre end 13 år fortsat betale for HPV-vaccination. Efter 1. januar 2022 skal forældre til drenge født før 1. juli 2007 selv betale for HPV-vaccination, hvis de ikke tog imod tilbuddet, mens tid var.
Vejledningsteksten er svær at læse i sin nuværende udformning. Sundhedsfaglige personer vil derfor blive udfordret på, at HPV-vaccination gives til de rigtige drenge-årgange på det rigtige tidspunkt. Kræftens Bekæmpelse foreslår at teksten i kursiv ændres eller illustreres visuelt 5) side 1: analkræft forårsaget af human papilloma virus (HPV) hos drenge fra det fyldte 12. år indtil det fyldte 18. år, gælder for drenge som er født d. 1. januar 2006 eller senere, fra d. 1. januar 2022 dog kun for drenge født 1. juli 2007 eller senere.

Kræftens Bekæmpelse håber, at der findes økonomiske midler til HPV-vaccination af alle drenge født før 1. juli 2007 helt frem til de fylder 18 år, så drenge er ligestillet med piger, når det handler om forebyggelse af HPV-relateret kræft. 

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef