Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovforslaget lægges op til en regulering af solarieområdet, men påpeger at det ikke rummer krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium og ikke rummer et krav om obligatorisk bemanding af de danske solcentre.

Kræft i huden er den hyppigste kræftform i Danmark, og modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt danske unge (25-39 år) . Forekomsten af modermærkekræft i Danmark er blandt de højeste i verden , og forekomsten af kræft i huden i Danmark er mere end tredoblet de seneste 30 år.

Ifølge WHO’s internationale kræftforskningscenter IARC er solariebrug med sikkerhed kræft-fremkaldende – i samme kategori som bl.a. tobaksrøg og asbest. Kræftens Bekæmpelse finder det derfor positivt, at der med lovforslaget lægges op til en regulering af solarieområdet, så den danske befolkning i højere grad end tidligere beskyttes i forhold til potentielle DNA-skader og en betydelig kræftrisiko. Udover WHO fraråder også Sundhedsstyrelsen kosmetisk brug af solarium .

Til trods for, at loven som udgangspunkt er et positivt tiltag, vil Kræftens Bekæmpelse påpege to alvorlige mangler i lovudkastet, idet:

  • det ikke rummer krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium
  • det ikke rummer et krav om obligatorisk bemanding af de danske solcentre

Derudover bør en række punkter i lovteksten præciseres.

Download hele høringssvaret her:

Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014