Gå til sygdomsliste

Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Kræftens Bekæmpelse har store forventninger til refomen, som potentielt kan give bedre vilkår til en sårbar gruppe borgere. Det er imidlertid vores vurdering, at refomens succes i høj grad afhænger af, om samspillet mellem region og kommune, og samspillet mellem sygedagpenge og reccourceforløb, forløber optimalt.