Gå til sygdomsliste

Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren)

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at give høringssvar vedrørende ovennævnte lovforslag.

Kræftens Bekæmpelse anser det for væsentligt, at alle borgere - uanset hvor de bor – har hurtig og let adgang til nødvendig medicin. Apotekernes mulighed for på egen hånd at etablere flere filialer, apoteksudsalg med videre herunder mulighed for at oprette shop-i-shop funktioner i tæt relation til supermarkeder og apoteksenheder på sygehuse er et godt initiativ til at gøre det lettere for borgerne at koordinere medicinindkøb med andre aktiviteter.

Kræftens Bekæmpelse anser det for vigtigt, at sikkerheden i medicinhåndteringen er optimal. Derfor er det hensigtsmæssigt, at der lægges en begrænsning på, hvor mange apoteksenheder, som det enkelte apotek forsvarligt kan føre et tilsyn med.

Det er ligeledes hensigtsmæssigt, at Sundhedsstyrelsen kan pålægge apotekere at etablere apoteksenheder i geografiske områder, hvor omsætningsgrundlaget for apoteket i sig selv ikke vil tilskynde til oprettelsen, men hvor tilgængelighedshensynet er vigtigt for borgerne.

Sikring af gennemskuelighed i vagtapotekers placering og åbningstider samt gratis levering fra vagtapoteker til patienter, som får ordineret nødvendig medicin af læge i akuttjenesten, og som ikke selv kan tage til et vagtapotek, er et godt initiativ til at sikre alle borgere adgang til nødvendig medicin også uden for almindelig åbningstid.

For borgeren er muligheden for at få faglig rådgivning i forbindelse med medicinkøb vigtig, uanset om man handler på apotek, apoteksenhed eller i internetapotek. Lovens krav til den farmaceutiske bemanding og mulighed for faglig rådgivning personlig eller elektronisk er væsentlig for sikkerheden i medicinhåndteringen.

Konkurrence mellem apoteker, som kan bidrage til billigere medicin, bedre service, rådgivning med videre er et positivt tiltag set i et brugerperspektiv. Offentliggørelse af serviceparametre vil kunne understøtte dette, men for mange borgere vil der dog ikke være et reelt valg. Afstanden mellem apotekerne over det meste af landet vil især være begrænsende for de svageste borgere med det største medicinforbrug. Det er derfor vigtigt, at alle apoteker, uanset om der er et konkurrenceincitament i lokalområdet, opfylder et fastlagt minimumskrav til service, rådgivning med videre i for eksempel i form af køventetid, betjening af handicappede, den faglige rådgivning (herunder farmaceutbemanding) og information, og at disse servicemål er synlige for apotekets kunder både i forretningslokalerne og via internettet.

Kræftens Bekæmpelse anser det som et godt skridt i retning af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, at der inkluderes en brugerrepræsentant i ansættelsesudvalg for apotekere.

Med venlig hilsen

Leif Vestergaard Pedersen 

Adm. direktør