Gå til sygdomsliste

Nøgletal

Her kan du se tal for, hvor mange der får kræft om året i Danmark, og hvor mange der lever med en kræftdiagnose. Du kan også se, hvor stor en andel af kræftpatienterne der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år, efter de fik diagnosen kræft, og hvor mange der dør af kræft.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter, hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Korte fakta om kræft:

  • Hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år
  • To ud af tre kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år
  • Knap 340.000 danskere lever med en kræftdiagnose (tallet er opgjort ved udgangen af 2018)
Grafik: Hver tredje dansker får kræft

Talgrundlaget kommer fra en database med kræftstatistik

Tallene plejer at komme fra den nordiske kræftstatistikdatabase NORDCAN, men da opdatering med 2017- og 2018-tal først er klar efterår 2020, har vi valgt indtil da at vise tal fra Cancerregisterets rapport Cancerregisteret 2018. 

I modsætning til tidligere er anden hudkræft, også kaldet ikke-modermærke hudkræft, nu inkluderet i kræfttallet, hvilket forøger antallet med ca. 3600 kræfttilfælde per år.

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for 'anden hud' for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af 'anden hudkræft' sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer. Vi har nu valgt at inkludere 'anden hudkræft', da vi anser registreringen af diagnosen i de nordiske lande for at være så pålidelig, at den kan inkluderes. 

Her kan du se danske nøgletal om kræft, som dækker alle kræftformer:

Danske nøgletal om kræft

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde af kræft pr. år (2018) (a) 23.078 21.196
Antal personer som lever med diagnosen kræft ved udgangen af 2018 (a) (b) 152.585 186.303
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 år efter, at de har fået diagnosen (1-års relativ overlevelse (c) for patienter diagnosticeret 2015-2017) (d) 81 pct. 83 pct.
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 5 år efter, at de har fået diagnosen (5-års relativ overlevelse (c) for patienter diagnosticeret 2015-2017) (d) 64 pct. 67 pct.
Antal personer som døde af kræft i 2018 (e) (f) 8.484 7.562

a) Nye kræfttilfælde i Danmark 2018, Cancerregisteret.

b) Omfatter personer som er i behandling eller går til kontrol, og personer som er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske.

c) Relativ overlevelse svarer til sandsynligheden for, at en kræftpatient overlever sin sygdom mindst 1 eller 5 år. I beregningerne antager vi, at kræftpatienterne kun kan dø af kræft.

d) Kræftoverlevelse i Danmark 2003-2017, Cancerregisteret.

e) Dødsårsagsregisteret 2018.

f) Antallet af dødsfald er lidt for lave, da cirka 4 pct. af dødsfaldene i perioden 2007-2016 ikke har fået indberettet en dødsårsag.

Grafer og nøgletal:

Her kan du finde pdf-filer med grafer og nøgletal trukket fra databasen NORDCAN:

NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN – forsiden

Kræftstatistik fordelt på de nuværende fem regioner

Kræftstatistik fordelt på regioner kan findes i NORDCAN tilbage til 1971. Her kan du se kræftstatisk for de seneste 5 år for de fem regioner:

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Find statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om. Tallene er for perioden 2012-2016.

Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme

Opdatering af data om kræft

NORDCAN og dermed statistik om kræft på cancer.dk bliver opdateret med 2017- og 2018-tal i efteråret 2020, når data er parat fra alle de nordiske lande, og beregninger er lavet. Sundhedsdatastyrelsen leverede data for 2018 for antal nye kræfttilfælde og antal dødsfald samt opgørelse over årsager til dødsfaldene i december 2019.

2018-rapport fra Cancerregistret for antal nye kræfttilfælde:

Nye kræfttilfælde i Danmark 2018

2018-rapport for antal dødsfald og opgørelse over årsager:

Dødsårssagsregistret 2018. Tal og analyseLæs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden