Gå til sygdomsliste

Nøgletal

Her kan du se tal for, hvor mange der får kræft om året i Danmark, og hvor mange der lever med en kræftdiagnose. Du kan også se, hvor stor en andel af kræftpatienterne der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 eller 5 år, efter de fik diagnosen kræft, og hvor mange der dør af kræft.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter, hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Stillbillede fra video om kræfttal

Kort video der fortæller om de nyeste kræfttal

Korte fakta om kræft:

  • Hver tredje dansker får kræft, inden de fylder 75 år
  • To ud af tre kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år
  • Knap 374.286 danskere lever med en kræftdiagnose (tallet er opgjort ved udgangen af 2021)
Kræft i Danmark 2022
Nøgletal

Kræftens Bekæmpelse har samlet de nyeste tilgængelige fakta og data fra store dele af kræftområdet fra mange forskellige registre, institutioner og organisationer. ’Kræft i Danmark 2022’ viser stor social ulighed i kræftoverlevelsen.

Rapporten påpeger også udfordringer i tidlig opsporing og diagnostik af kræft. Du kan læse rapporten her:

Kræft i Danmark 2022

Her kan du se danske nøgletal om kræft, som dækker alle kræftformer:

I 2021 fandt man 46.997 nye kræfttilfælde i Danmark. Det betyder, at antallet af nye kræfttilfælde er steget siden 2020 (Cancerregisteret, 2021).

Danske nøgletal om kræft

Mænd

Kvinder

Antal personer som lever med diagnosen kræft ved udgangen af 2021 (a) (b) 169.865 204.421
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 1 år efter, at de har fået diagnosen (1-års relativ overlevelse (c) for patienter diagnosticeret 2018-2020) (d) 82 pct. 84 pct.
Andel patienter, der gennemsnitligt overlever deres kræftsygdom mere end 5 år efter, at de har fået diagnosen (5-års relativ overlevelse (c) for patienter diagnosticeret 2018-2020) (d) 67 pct. 69 pct.
Antal personer som døde af kræft i 2021 (e) 8.480 7.405

a) Nye kræfttilfælde i Danmark 2021, Cancerregisteret.

b) Omfatter personer som er i behandling eller går til kontrol, og personer som er på så lang afstand af deres sygdom, at de må betragtes som raske.

c) Relativ overlevelse svarer til sandsynligheden for, at en kræftpatient overlever sin sygdom mindst 1 eller 5 år. I beregningerne antager vi, at kræftpatienterne kun kan dø af kræft.

d) Kræftoverlevelse i Danmark 2006-2020, Cancerregisteret.

e) Dødsårsagsregisteret 2021, Dødsårsagsregisteret.

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Find statistik for din sygdom. Overvej inden, om du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om. Tallene er fra NORDCAN og for perioden 2016-2020.

Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme

NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN

Opdatering af data om kræft

I januar 2023 leverede sundhedsdatastyrelsen data for 2021 om antal nye kræfttilfælde, personer der lever med en kræftdiagnose samt antallet af kræftrelaterede dødsfald.

Nyeste rapporter fra Cancerregistret:

Kræfttilfælde 2021

Fald i antallet af nye kræfttilfælde 2011-2020

Dødsårsagsregisteret 2021


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden