Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 3 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Kræftens Bekæmpelse støtter screening for tarmkræft

01-09-2016
DR har i flere udsendelser i uge 35 sat fokus på screening for kræft i tyk- og endetarm, som tilbydes alle danskere i alderen 50-74 år. Kræftens Bekæmpelse hilser debatten velkommen. Den enkelte skal selv beslutte, om man ønsker at tage imod tilbuddet om screening eller ej, og det er vigtigt, at det kan ske på et oplyst grundlag.

Kræftens Bekæmpelse støtter tarmkræftscreeningsprogrammet, fordi det redder liv, og håber, at flest mulige danskere takker ja til tilbuddet. Screeningen bygger på solid viden og anbefales af verdenssundhedsorganisationen WHO.

I DR-programmerne fremføres den kritik, at effekten er for ringe i forhold til de gener, som de screenede påføres. Om gevinsten opvejer ulemperne er et dilemma ved al screening, og vi skal løbende følge med i ny viden, som kan ændre balancen.

Alene i 2014 tog 250.000 danskere imod tilbuddet om screening for tarmkræft. Følger de programmet i 10 år, viser en simpel beregning, at vi har reddet 300 fra at dø af tarmkræft, hvis vi tager udgangspunkt i, at der reddes 12 liv for hver 10.000, som det blev fremført i DR-udsendelsen ’Sygdom Søges’.
Det er et tal, som Kræftens Bekæmpelse glæder sig over.

De fleste nøjes med afføringsprøve

Tallene for 2014 viser, at for hver 10.000, der bliver screenet, skal det store flertal på over 9.000 personer kun tage en afføringsprøve. Danskerne har taget godt imod tilbuddet, og de fleste kan godt håndtere at tage en lille prøve af afføringen og sende det med posten.

På baggrund af afføringsprøven får ca. 600 af de 10.000 tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen. Blandt dem finder man cirka 40 kræfttilfælde. Derudover finder man yderligere cirka 200 personer med polypper i tarmen, som har en øget risiko for at udvikle sig til kræft.

De 40 kræfttilfælde foruden de 200 potentielle forstadier, som opdages ud af 600 kikkertundersøgelser, mener Kræftens Bekæmpelse, er en gevinst.

Tidlig diagnose øger overlevelsen

Når kræft opdages i tide, øger det den enkelte patients chance for overlevelse og vil ofte give en mere skånsom behandling.

Data viser, at tarmkræfttilfældene findes i tidligere stadier hos de screenede i forhold til de ikke-screenede patienter. Foreløbig tal viser blandt andet, at kun fem pct. af de screenede har kræft med spredning på diagnosetidspunktet – sammenlignet med 22 pct. af ikke-screenede. Tilsvarende findes sygdommen i det tidligste stadium hos 28 pct. af de screenede – sammenlignet med 12 pct. af ikke-screenede. Det giver mulighed for mere skånsom behandling og bedre overlevelse.

Vi anbefaler altid, at man tager en snak med sin læge eller en anden, man har tillid til, hvis man er i tvivl, om man skal benytte sig af tilbuddet om screening.

Om tarmkræft
  • Tyk- og endetarmskræft er en hyppig kræftform, som hvert år er skyld i næsten 1900 dødsfald.
  • Tyk- og endetarmskræft er den tredje hyppigste kræftform i Danmark.
  • Tyk- og endetarmskræft tegner sig for 12 pct. af de årlige kræfttilfælde hos danskerne.
  • 4.600 danskere får årligt konstateret tyk- og endetarmskræft.