Gå til sygdomsliste

Det mener Kræftens Bekæmpelse om monitorering af kræftpatienters forløb

Kræftens Bekæmpelse ønsker, at myndighederne overvåger og følger kræftpatienters forløb tættere og bedre. Sagen fra Aarhus Universitetshospitals Mave- og Tarmkirurgiske afdeling har vist, at det nuværende system ikke er godt nok.

Sagen om alvorligt syge kræftpatienter, der ventede for længe på behandling på Aarhus Universitetshospitals Mave- og Tarmkirurgiske afdeling, har vist, at overvågningen af området ikke er god nok. Ingen sundhedsmyndighed kunne via den officielle monitorering se den formentlig største skandale om kræftpatienters ventetid på behandling i nyere tid komme. Hverken de lokale varslingssystemer eller de nationale systemer til indberetning af overskridelse af de maksimale ventetider og pakkeforløbstider opfangede det.

Sagen har betydning for hele den måde, den landsdækkende monitorering af de maksimale ventetider for livstruende sygdomme er sat op på. Bekendtgørelsen om de maksimale ventetider blev indført i 2001. Siden er der kommet fire beretninger fra Rigsrevisionen, hvor overskridelse af kræftpatienters ventetider til behandling er indgået som et tema.

Seneste beretning blev afsluttet i maj 2022, netop som sagen på Aarhus Universitetshospital begyndte. Nu påbegynder Rigsrevisionen så en forundersøgelse til en mulig femte beretning. Rigsrevisionens løbende fokus på området og den igangværende sag viser med al tydelighed, at den nuværende monitorering er utilstrækkelig.

Kræftens Bekæmpelse har følgende ønsker til en forbedret monitorering af patienter med livstruende sygdomsforløb:

Kræftens Bekæmpelse anbefaler

1. Overvågning af de maksimale ventetider

Samtlige overskridelser af de maksimale ventetider bør indberettes hver måned til Sundhedsstyrelsen på afdelingsniveau. Indberetningen bør være opdelt på antallet af patienter og respektive diagnoser. Indberetningerne skal omfatte alle patienter, hvor behandling inden for de maksimale ventetider ikke er mulig.

Overvågningen bør således indbefatte både patienter, der ønsker at blive behandlet senere på samme afdeling, selv om de maksimale ventetider ikke kan opfyldes, såvel som patienter, der henvises til behandling på et andet hospital i Danmark, i udlandet, eller som henvises til at få deres behandlingsmuligheder vurderet i Sundhedsstyrelsen.

2. Monitorering af kræftpakkeforløb

Vi ønsker fremover at vide, hvor lang tid der reelt går, fra henvisning er modtaget på sygehus, til initial behandling indledes, herunder hvor mange dage de patienter, der ikke behandles i tide, reelt venter.

3. Monitorering af patienternes samlede forløb

Den nuværende monitorering dækker kun sygehusområdet. Det, der er relevant for patienten og patientens prognose, er imidlertid hele perioden, patienten første gang kontakter sundhedsvæsenet med symptomer på en mulig kræftsygdom, til kræftbehandlingen går i gang.

4. Kvalitetsundersøgelse af datagrundlaget

Vi efterlyser en egentlig undersøgelse og kvalitetsvurdering af såvel de data, der indberettes i regi af de maksimale ventetider, såvel som af de data der indgår i forløbsmonitoreringen af kræftpakkeforløbene.

Det gør Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse har i de seneste år bl.a. prøvet at påvirke den nationale monitorering gennem møder med Sundhedsstyrelsen og Sundhedsdatastyrelsen. Her har vi har fremlagt vores ønsker til en mere adækvat monitorering af kræftpatienters forløb.

Som følge af sagen fra Aarhus Universitetshospitals Mave- og Tarmkirurgiske afdeling iværksatte sundhedsminister Sophie Løhde (V) i foråret 2023 en genopretning af kræftområdet. Kræftens Bekæmpelse bidrager bl.a. med foreningens ønsker og forslag til en forbedret monitorering af kræftpatienters forløb og har i den forbindelse en dialog med sundhedsmyndighederne.

Kontakt:

Hvis du vil vide mere om Kræftens Bekæmpelses arbejde med monitorering af kræftpatienters forløb, er du velkommen til at kontakte Søren Gray Worsøe Laursen, chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse: E-mail: swl@cancer.dk/tlf.: 35 25 76 53.

For udtalelser til pressen og øvrige henvendelser kontakt Kræftens Bekæmpelses kommunikationsafdeling på tlf.: 35 25 74 00

Tekst: Søren Gray Worsøe Laursen, chefkonsulent, Patientstøtte & Frivillig indsats 

 

Nyheder

24-11-2023
Mange føler skyld over at have fået kræft
Et kræftforløb er fyldt med modsatrettede tanker – og nogle af dem kan føles helt forkerte og forbudte. Her får du psykologens bud på, hvordan du kan håndtere dem.
Læs flere nyheder