Gå til sygdomsliste

Sådan arbejder vi sammen

I Kræftens Bekæmpelse vægter vi det gode samarbejde på tværs af organisationen højt. Vi lærer meget af hinanden, og vi kan slet ikke undvære hinandens forskellige fagligheder.

Kollega viser telefon til kollega og deler viden

Vi deler viden og arbejder ofte på tværs i organisationen

Hjemmearbejde i Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er en stor og mangfoldig arbejdsplads, og der er derfor mange måder at arbejde på.

Nogle af os arbejder på kontor, andre i laboratorier, på lageret, i driften eller har vagt hjemmefra. Andre igen kører måske ud fra en af vores 40 lokationer rundt om i landet.

Hos os har vi fleksibel arbejdstid og mulighed for at arbejde hjemme, og det gør vi efter fem principper. 

Principper for hjemmearbejde
  1. Opgaven er styrende for, hvor du arbejder
  2. Vi værner om vores fællesskab og arbejdspladser
  3. Vi ser positivt på hjemmearbejde som arbejdsform
  4. Hjemmearbejde aftales med nærmeste leder
  5. Vores arbejdsformer genererer ikke merudgifter

Vi arbejder på tværs

Vi kører mange og ofte meget store kampagner, projekter og også særlige, langstrakte programmer, som vi kalder 'Pejlemærker'. Vi arbejder ofte tværorganisatorisk - og lægger stor vægt på at lære af hinanden. Vi kan slet ikke undvære hinandens fagligheder.

Læs om faglig udvikling hos os:

Faglig udvikling og efteruddannelse

Kollegapraktik

Alle kan hvert år aftale at besøge en kollega en hel dag – vi kalder det kollegapraktik - og det er så vigtigt, at det også bliver omtalt på vores MUS-samtaler. På den måde lærer vi kollegerne rundt omkring i Kræftens Bekæmpelse bedre at kende og får en god forståelse for hinandens fagligheder og dagligdag. 

Da vores IT-chef, Annette, var i kollegapraktik
Kollega Anette er i kollegapraktik hos Ole fra Fundraising

Annette Heckscher, der er IT-chef for 20 dygtige IT-folk her i Kræftens Bekæmpelse, har været i kollegapraktik en dag hos Ole Saatterup, som er chef for direkte salg og genbrug i vores Fundraisingafdeling. 

Kollegapraktikken blev dels brugt til at vende nogle ledelsesmæssige, fælles opgaver, og dels til at få mere viden om afdelingen. Annette var med en tur i vores Genbrugsbutik i Helsingør, og hun fik også lov at lytte med hos vores phonere, hvilket var noget af en øjenåbner: 

"Man skal være gjort af et særligt stof for at være venlig, respektfuld og med smil i stemmen – hele dagen. Jeg må sige, at jeg fik syn for sagen. Jeg er dybt imponeret over det arbejde, der udføres af vores phonere – I er for seje."

Mød flere af vores kolleger

'KB-kvarteret'

I 2022 har vi indført et mødefrit kvarter – hver time – i daglig tale 'KB-kvarteret'. Det giver plads til at forberede næste møde, tage en kop kaffe med en kollega, tjekke mails, lave pausegymnastik, hente lidt frisk frugt – hvad som helst som tilføjer energi og luft i hverdagen.


Læs mere om, hvordan vi understøtter det gode arbejdsmiljø:

Vores personalepolitik

Læs mere om, hvordan det er at være ansat i Kræftens Bekæmpelse eller se de ledige stillinger:

Job og karriere i Kræftens Bekæmpelse