Gå til sygdomsliste

Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg blandt sine medlemmer til at forestå ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Formand og næstformand i hovedbestyrelsen er samtidig formand og næstformand i forretningsudvalget, der i alt består af 7 medlemmer.

Formændene for de rådgivende udvalg deltager almindeligvis i forretningsudvalgets møder med henblik på at sikre forbindelsen mellem forretningsudvalg og det pågældende udvalg. Formændene for udvalgene har ikke stemmeret i forretningsudvalget.
 

Medlemmer af forretningsudvalget
 

  • Helen Bernt Andersen er genvalgt som formand
  • Per Gandrup er genvalgt som næstformand
  • Jesper Rotvig Jensen er genvalgt til forretningsudvalget
  • Børge Frank Koch er genvalgt til forretningsudvalget
  • Kirsten Halskov Madsen er genvalgt til forretningsudvalget
  • Jens Overgaard er valgt til forretningsudvalget
  • Mads Nordahl Svendsen er genvalgt til forretningsudvalget

 

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Att.: Forretningsudvalget
 

Kontaktpersoner

Afdelingschef Una Jensen
Tlf.: 35 25 72 50
E-mail: uj@cancer.dk

Direktionssekretær Camilla Alexa
Tlf.: 35 25 72 01
E-mail: caal@cancer.dk