Gå til sygdomsliste

Forretningsudvalg

Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg blandt sine medlemmer til at forestå ledelsen af Kræftens Bekæmpelse. Formand og næstformand i hovedbestyrelsen er samtidig formand og næstformand i forretningsudvalget, der i alt består af 7 medlemmer.

Formændene for de rådgivende udvalg deltager almindeligvis i forretningsudvalgets møder med henblik på at sikre forbindelsen mellem forretningsudvalg og det pågældende udvalg. Formændene for udvalgene har ikke stemmeret i forretningsudvalget.
 

Medlemmer af forretningsudvalget
 

Sundhedsfaglig direktionskonsulent Helen Bernt Andersen, formand

Læge, fhv. klinikchef Per Gandrup, næstformand

Virksomhedskonsulent Jesper Rotvig Jensen

Videncenterchef Børge Frank Koch

Gårdejer Orla Kastrup Kristensen

Indkøber Mette Linnemann

Ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen

 

Kontakt

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Att.: Forretningsudvalget
 

Kontaktpersoner

Afdelingschef Una Jensen
Tlf.: 35 25 72 50
E-mail: uj@cancer.dk

Direktionssekretær Eva Baadsgaard
Tlf.: 35 25 72 01
E-mail: eb@cancer.dk