Skip navigation

Evaluering af e-kvit blandt borgere i København

Mere end hver femte københavner, der bruger rygestop-appen e-kvit, bliver røgfri. Dermed er der lige så mange, der bliver røgfri den digitale vej, som på de tilsvarende fysiske rygestopkurser, men appen tiltrækker en anden målgruppe.

E-kvit som redskab til rygestop

I Danmark ryger 23 pct. af befolkningen dagligt eller lejlighedsvist. For borgere, der er bosat i København, er tallet dog større - her ryger hele 28 pct. dagligt eller lejlighedsvist. Mens andelen af rygere i de seneste år er stagneret, er der sket en betydelig fremgang i antallet af personer, der ønsker hjælp til rygestop via e-kvit.

E-kvit er en gratis app, som hjælper den enkelte bruger i alle faser af et rygestop via skræddersyet kommunikation ud fra brugerens individuelle behov.

Evalueringens formål

Denne evaluering har til formål at undersøge, hvor stor en andel af de københavnske brugere af e-kvit, der har succes med at gennemføre et rygestop.

I evalueringen undersøges ligeledes, hvilke borgere i København, der finder tilbuddet attraktivt, hvor ofte programmet anvendes samt hvilke grupper, der har de højeste rygestoprater.

I evalueringen indgår de 2.787 borgere fra Københavns Kommune, der i 2019 har tilmeldt sig e-kvit.

Evaluering af e-kvit blandt borgere i København