Skip navigation

Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse har samarbejdet om denne analyse af utilsigtede hændelser med relation til dansk kræftbehandling.

Arbejdet baserer sig på 2.429 hændelsesrapporter fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Rapporterne er indsendt til databasen i perioden januar 2004 til juni 2008.

Det er kendt, at utilsigtede hændelser sker, når mange mennesker arbejder sammen i store organisationer med komplekse aktiviteter. Selvom sundhedsvæsenet ønsker at yde den bedst mulige patientbehandling, hænder det, at patienter udsættes for utilsigtede hændelser og fejl, der påvirker deres helbredssituation. Sådan er det også for kræftpatienter.

I denne rapport beskrives nogle af de patientsikkerhedsproblemer, der er i kræftbehandlingen i Danmark.

Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen 

Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen