Skip navigation

En kortlægning af lymfødem i relation til kræft - epidemiologi, organisering og erfaringer

Lymfødem er én af de hyppigst forekommende senfølger efter kræftbehandling. Alligevel er sygdommen underprioriteret i den rehabiliterende indsats for kræftpatienter.

Lymfødem er et underprioriteret område

Lymfødem er en af de hyppigst forekommende senfølger efter kræftbehandling, og det skønnes at kræftbehandling er årsag til sekundært lymfødem hos mellem 50-75% af alle lymfødempatienter i den vestlige verden.

Til trods for at lymfødem burde være en vigtig komponent i den rehabiliterende indsats for kræftpatienter, er området underprioriteret i det danske sundhedsvæsen. Det er en generel udfordring, at der mangler evidensbaseret viden og en ensrettet organisering af indsatsen på tværs af regionerne.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse kortlagt lymfødem i relation til kræft og udviklet en række anbefalinger til at styrke indsatsen mod lymfødem.

Konsekvenser ved lymfødem

Typiske symptomer på lymfødem er ubehag, tyngdefornemmelse, følelse af smerte, stramheds- og spændingsfornemmelser og hårdhed i vævet, hvilket kan føre til nedsat mobilitet og føleforstyrrelser.

Foruden de fysiske gener af lymfødemet kan sygdommen også have stor negativ indflydelse på patienternes psykologiske og sociale trivsel. Nyere studier viser, at kræftpatienter med lymfødem oplever en række psykosociale belastninger, som komplicerer deres hverdagsliv.

En kortlægning af lymfødem i relation til kræft