Skip navigation

HPV-Hjemmetest til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

Kvinder med fysisk funktionsnedsættelse oplever en række strukturelle barrierer i forbindelse med screening for livmoderhalskræft.

I denne undersøgelse har vi talt med syv kvinder i alderen 36-64 år, som alle er kørestolsbrugere. Baggrunden for undersøgelsen er dels et ønske om mere viden om de barrierer denne gruppe af kvinder oplever, og dels Region Hovedstadens tilbud om HPV-hjemmetest.

I Region Hovedstaden kan kvinder med fysisk funktionsnedsættelse få en HPV-hjemmetest via egen læge.

Med HPV-hjemmetest kan kvinden blive undersøgt for HPV uden at skulle have foretaget en gynækologisk undersøgelse. Derfor var et centralt spørgsmål i undersøgelsen her, hvorvidt HPV-hjemmetest kan gøre det lettere for kvinder med fysisk funktionsnedsættelse at blive undersøgt for livmoderhalskræft.

Tilgængelighed i sundhedsvæsenet

Ifølge de kvinder vi har talt med, er HPV-hjemmetest en undersøgelsesmetode, som for nogle kvinder vil gøre det lettere at blive screenet. De understreger dog også, at det ikke en løsning, der vil passe alle. 

Ingen af de kvinder, vi interviewede, er selv i stand til at tage en HPV-hjemmetest, og de fleste foretrak at blive undersøgt hos egen læge. De påpeger en række forhold, som ville gøre det lettere for dem at blive undersøgt. Herunder:

  • Gynækologiske brikse, der kan hæves og sænkes
  • Bedre adgang for kørestole i almen praksis
  • Mulighed for at blive undersøgt på sygehus, hvor de har justerbare gynækologiske brikse og lifte
  • At kvinderne kan bestille dobbelttid, når de skal til gynækologiske undersøgelser
  • Efteruddannelse af (praktiserende) læger ift. kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

Disse forhold taler ind i en større problematik om tilgængelighed i sundhedsvæsenet og et ønske om, at tilbuddene i sundhedsvæsenet i højere grad tilrettelægges, så kvinder med fysisk funktionsnedsættelse også kan gøre brug af dem.

HPV-hjemmetest til kvinder med fysisk funktionsnedsættelse

HPV-hjemmetest til kvinder med fysiske funktionsnedsættelse