Skip navigation

Alkoholvaner i Danmark 2023

I denne rapport kortlægges alkoholvaner i Danmark i 2023. Rapporten er baseret på data fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 3.020 personer i alderen 18-74 år.

I denne rapport kortlægges alkoholvaner i Danmark i 2023:

  • Alkoholforbrug
  • Holdninger og oplevelser med den danske alkoholkultur
  • Kendskab og holdninger til forebyggelsestiltag ift. alkohol
  • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
  • Kendskab til Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser

 

Alkoholvaner i Danmark 2023

Alcohol habits in Denmark in 2023

This report shows the drinking habits of adult Danes in 2023. The report is based on data from a survey among 3.020 adults between 18 and 74 years. The data collection was handled by the market research company Voxmeter. The data is nationally representative in relation to sex, age, and geographical region.

Alcohol habits in Denmark in 2023