Skip navigation

Danskernes alkoholvaner 2017

I denne rapport kortlægges alkoholvaner blandt danskere i alderen 18-74 år i 2017. Rapporten belyser blandt andet:

  • Alkoholforbrug
  • Grunde til at drikke/ikke at drikke alkohol
  • Aldersgrænser for køb af alkohol
  • Holdninger til strukturelle forebyggelsestiltag
  • Holdninger til- og oplevelser med den danske alkoholkultur
  • Viden om sammenhængen mellem alkohol og kræft
  • Viden om anbefalinger og genstandsgrænser