Skip navigation

Unges alkoholvaner i Danmark 2017

I denne rapport kortlægges alkoholvaner blandt Danmarks unge i alderen 15-25 år i 2017. Rapporten belyser danske unges viden, holdninger og adfærd i relation til alkohol, og rapportens fund bidrager til kvalificeringen af fremtidige kampagneindsatser, så ’Fuld af liv’-kampagnen kan levere en kvalificeret indsats for at få unge i Danmark til at drikke mindre og opleve mere.

  • Alkoholdebut og alkoholforbrug
  • Oplevelser med at drikke for meget
  • Meninger om, hvad der gør en fest fed, og hvad der gør en ven fed at feste med
  • Oplevelser af, hvor meget alkohol fylder på skolen/studiet
  • Aftaler med forældre om alkohol
  • Erfaringer med køb af alkohol
Unges alkoholvaner i Danmark 2017