Skip navigation

Klinisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measure

Kræftens Bekæmpelse står bag udviklingen af HELBREDSbarometeret, som er en model for systematisk brug af patientrapporterede oplysninger. Rapporten præsenterer evalueringen af implementeringsprocessen såvel som den konkrete model.

Kræftens Bekæmpelse udvikler og afprøver PROM-model

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at styrke patientens stemme og fremme viden om, hvordan patienters vurderinger af eget helbred og livskvalitet – også kaldet Patient Reported Outcome Measures (PROM) – kan anvendes til at forbedre kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark.

Som led i arbejdet har Kræftens Bekæmpelse i perioden 2013-2015 været med til at udvikle og afprøve en model for, hvordan anvendelse af PROM kan bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten og til at opfølgningsforløb styres efter kræftpatienternes ønsker og behov for kontakt til hospitalet.

I det to-årige projekt er udviklet en web-baseret model for anvendelse af PROM i klinisk praksis, som er testet på ti hospitalsafdelinger. Yderligere er der i projektet udviklet og afprøvet to sygdomsspecifikke spørgeskemaer til måling af PROM på kræftpatienter: et for lungekræftpatienter og et for prostatakræftpatienter.

Evaluering af fire aspekter af kvalitet

Samlet set vurderes det, at projektet for klinisk anvendelse af PROM har været en succes og har skabt en række gode resultater. Endelig vurderes det, at anvendelse af PROM i projektet har medført positive virkninger i forhold til den organisatoriske, den kliniske, den tekniske og den patientoplevede kvalitet.

Drivkræfter og barrierer for implementering af PROM

I evalueringen er det blandt andet undersøgt, hvilke drivkræfter og barrierer, som ledere og klinikere har oplevet som betydende for optimal implementering af PROM?

Klinisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures - en evalueringsrapport