Skip navigation

Kvalitetsdata til kræftpatienter

Patienters behov og præferencer for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb. Rapporten bidrager med konkrete anbefalinger til arbejdet med cancerdataplatformen, som skal understøtte bedre oplevelser og resultater på kræftområdet via øget gennemsigtighed og empowerment i kræftbehandlingen.

Behov for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb

Data er en vigtig forudsætning for at forbedre kvalitet og sikre sammenhæng i kræftpatienters forløb – både i forhold til det konkrete udviklingsarbejde, men også i forhold til en mere generel åbenhed og synlighed om sundhedsvæsenets ydelser.

I takt med den stigende digitalisering af sundhedsvæsenet stiger datamængden, men det kræver omtanke og viden at sikre et relevant og validt kræftdatagrundlag i Danmark og understøtte anvendelsen af data.

Resultater skal bidrage til arbejdet med cancerplatform

Undersøgelsen indgår i udviklingen af en ny national cancerdataplatform i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner og sammenslutningen af Danske Multidisciplinære Cancer Grupper.

Cancerdataplatformen skal på sigt skal understøtte bedre oplevelser og resultater på kræftområdet via øget gennemsigtighed og patient-empowerment i kræftbehandlingen.

Herunder kan du se resultaterne af undersøgelsen, som er baseret på to kvalitative studier og ét kvantitativt studie.

Kvalitetsdata til kræftpatienter