Skip navigation

Når hjertet gør ondt

Et undervisningsmateriale til 0. - 2. klasse, der på pædagogisk vis sætter fokus på emnerne: ”Livets cyklus”, ”følelser”, ”at miste”, ”sorg”, ”døden”, ”begravelse og tro” og ”tag vare på hinanden”.

Materialet kan bruges, hvis man i undervisningen ønsker at arbejde bredt med disse emner. Materialet kan også anvendes som inspiration, hvis man som underviser møder en elev, der bærer på en stor sorg.

Uddrag fra bogen: ”Børn har generelt evnen til at forstå andres følelser og sætte sig i andres sted. Denne forståelse kan udvikles til omsorgsfulde handlinger. Men i alle tilfælde har børnene brug for, at vi som voksne giver dem nogle fælles redskaber i kontakten til den kammerat, der har mistet.”

Find materialet i vores webshop:

Når hjertet gør ondt