Skip navigation

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse

Rapporten kortlægger international evidensbaseret viden om inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter. Studiet viser, at inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter i egen behandling, pleje og forløb er et underbelyst område i litteraturen.

Socialt sårbare patienter har behov for bedre inddragelse

Socialt sårbare kræftpatienter kan have særlige udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet. For at fremme socialt sårbare kræftpatienters inddragelse i eget forløb er det vigtigt at afdække og erkende karakteren af denne patientgruppes behov for inddragelse og opnå viden om indsatser, der understøtter inddragelsen af netop denne gruppe.

I projekt "Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter", som denne litteraturgennemgang er en del af, er der fokus på, hvad der skal til for at inddrage socialt sårbare kræftpatienter bedst muligt i forhold til patientforløbet, for denne patientgruppe ønsker som andre patienter en god inddragelse i relevante beslutninger.

Om undersøgelsen

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Palliativ Medicinsk Afdeling og afdelingens forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, Finsencentret på Rigshospitalet, Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden og Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Frivillig Indsats.

 

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse