Skip navigation

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft

Den offentliggjorte viden om kvalitet i rehabiliterings- og palliative indsatser er meget begrænset. Det er problematisk, fordi kendskab til kvaliteten er essentiel for at identificere, hvor der er behov for at forbedre indsatserne.

Rehabilitering er en central del af kræftpatientforløbet, da en stor andel af patienter med kræft får behov for professionel støtte til genoptræning og håndtering af senfølger. Tilsvarende får de fleste kræftpatienter, der dør af deres sygdom, behov for palliative indsatser til at lindre symptomer og afhjælpe andre problemer forbundet med livstruende sygdom.

Det er vigtigt at kunne følge kvaliteten af rehabiliterings- og palliative indsatser – både for at kunne se om lovkrav og målsætninger overholdes og for at identificere, hvor der er behov for at sætte ind for at forbedre indsatserne.

midlertid er den offentliggjorde viden om kvalitet i rehabiliterings- og palliative indsatser meget begrænset. Der findes ingen national monitorering af kvaliteten i rehabilitering specifikt for kræftpatienter, og mens der findes opgørelser over specialiserede palliative indsatser i rapporter fra Dansk Palliativ Database, findes der ingen kvalitetsmonitorering af basale palliative indsatser.

Rehabilitering og palliative indsatser i forbindelse med kræft