Skip navigation

Hvidbog: Social ulighed i kræft i Danmark

De seneste års fremskridt på kræftområdet har ikke gavnet alle lige meget. Borgere i Danmark, der bor alene, eller som har korte uddannelser og lave indkomster har større risiko for at få kræft og dårligere chancer for at overleve en kræftsygdom.

Det er på det grundlag, at Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på ulighed i kræft, og at forskere ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har samlet aktuel viden om social ulighed i kræft i denne rapport. 

Den sociale gradient findes igennem hele kræftforløbet i form af umotiverede forskelle i incidens, behandling, senfølger,  erhvervstilknytning og overlevelse.

Opfølgning af resultater og evidens vedrørende social ulighed i kræft er helt centralt for en målrettet indsats. Ved at koble befolknings-, screenings-, sygdoms-, behandlings- og opfølgningsregistre kan viden om trends inden for ulighed omsættes til målrettede indsatser.

Fordi problemet har mange dimensioner – i forhold til køn, alder, etnicitet og socioøkonomi samt kulturelle, politiske og historiske aspekter – skal forskning og dokumentation sikres på alle niveauer. Fra det kommunale og regionale til det nationale og globale.

Hvidbog: Social ulighed i kræft i Danmark (2019)